วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

ครม.ถกมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 รอบ 2

 มีรายงานข่าวมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เต็มคณะ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เป็นครั้งแรก หลังจากที่ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์อยู่นานหลายสัปดาห์

โดยวันนี้ คาดว่าในครม. จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ รวมไปถึงความคืบหน้าในการแก้ไข พ.ร.บ.โรคติดต่อ ที่จะนำมาใช้แทน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีกระแสข่าวว่าจะไม่มีการขยายเวลาแล้ว หลังจากที่จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในสิ้นเดือนก.ย.นี้ รวมทั้งอาจจะมีการเสนอแนวทางการแปรสภาพของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อปรับใช้ในคณะกรรมการโรคติดต่อ

สำหรับวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

  • กระทรวงแรงงาน จะเสนอพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม รอบที่ 2 เพื่อขอพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกคนละ 2,500 บาท
  • กระทรวงการคลัง เสนอโครงการบ้านล้านหลังระยะสอง ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ให้สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ในช่วงวิกฤตโควิด อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ และสนับสนุนการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง จะเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด พร้อมกับเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ?

  • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพ.ร.บ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ? , ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และ ตำบลคลองกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทาง ยกระดับบางขุนเทียน- เอกชัย พ.ศ?
  • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะของประธานคณะกรรมการการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ จะเสนอการขยายระยะเวลามาตรการลดค่าครองชีพประชาชนผ่านการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปา หลังมาตรการเดิมสิ้นสุดลงเมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา
  • จับตากระทรวงมหาดไทย เสนอ ครม.เพื่อเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล / กรุงเทพมหานคร/ และเมืองพัทยาที่ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั่วประเทศแล้วในเดือนพ.ค.61 โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม เพื่อเสนอครม.พิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยกรอบการเลือกตั้งจะอยู่ในช่วง 28 พ.ย.- 31 ธ.ค.64

ทั้งนี้ มีรายงานว่า วาระการแต่งตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะไม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการจัดการด้านเอกสาร ระหว่าง สมช. และกระทรวงกลาโหม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สั่งการออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาฯ บรรเทาภาระพี่น้องประชาชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์”
ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
แบรนด์จูเนียร์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดผสมนมและแคลเซียม’ เสริมความพร้อมให้ลูก ดื่มง่าย แคลเซียมสูง คุณประโยชน์คูณสอง