วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

AIS จับมือ สสส.-กลุ่มคนตัวD เปิดช่องรายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด”

03 ก.ย. 2021
822

AIS  จับมือ สสส.-กลุ่มคนตัวD เปิดช่องรายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด”ส่งต่อข้อมูลสุขภาพ-วิธีดูแลตัวเอง เยียวยาจิตใจกลุ่มผู้ป่วยโควิด-คนใกล้ชิดในHome-Community Isolation ผ่าน AIS PLAY เฟซบุ๊ก ยูทูบ เพื่อนกันวันติดโควิดเริ่ม 6 ก.ย. 64 ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ บ่าย 3 ถึง 3 ทุ่ม คาดเข้าถึง 6 ล้านคน

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร ทั้ง AIS 5G, AIS Fibre, AIS Super Wifi รวมถึงบริการดิจิทัลต่างๆ เพื่อเสริมขีดความสามารถของทุกภาคส่วนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่เรามุ่งใช้ศักยภาพในการเชื่อมต่อช่วยเหลือเพื่อคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยนอกเหนือจากการนำ Digital Infrastructure ไปเสริมกำลังให้แก่ภาคสาธารณสุขแล้ว ล่าสุดยังพร้อมนำ AIS PLAY วีดีโอแพล็ตฟอร์ม เป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักส่งต่อเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชน ผ่านการทำงานร่วมกับ สสส. กลุ่มคนตัวดีD  ที่ได้ร่วมผลิตช่องรายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด” ที่จะออกอากาศสด และรับชมย้อนหลังผ่านทาง AIS PLAY วิดีโอแพลตฟอร์มของ AIS ทุกช่องทางที่มีผู้ใช้บริการรวมกว่า 6 ล้านคน เพื่อให้คนไทยและผู้ติดเชื้อที่เข้ารักษาด้วยระบบ Home-Community Isolation ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ รวมถึงเยียวยาจิตใจให้มั่นใจได้ว่า แม้ตัวจะห่างแต่ยังคงมีเพื่อนๆที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง ส่งต่อกำลังใจให้ผ่านทาง AIS PLAY และช่องทาง Social Network เสมอ”

ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารักษาด้วยระบบ Home-Community isolation ยังมีจำนวนมาก และคาดการณ์แนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ 2 เดือนนี้ (เดือนกันยายน-ตุลาคม) ที่สำคัญสมาชิกในครอบครัวของผู้ติดเชื้อมีอัตราการติดเชื้อสูง เนื่องจากต้องสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานถึง 24 วัน ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล เครียด รวมถึงการถูกตีตราจากคนในชุมชน สสส. จึงเร่งหารือกับ กลุ่มคนตัวD และภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการ “เพื่อนกันวันติดโควิด .. สื่อฟื้นฟูสุขภาวะผู้ป่วยและคนใกล้ชิดในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19” โดยพัฒนาช่องทางสื่อออนไลน์ ผ่านช่องรายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด” เพื่อฟื้นฟูสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมแก่คนไทย โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารักษาด้วยระบบ Home-Community isolation และสมาชิกในครอบครัว รวมถึงผู้ที่ต้องดูแลผู้ที่ติดเชื้อ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว

รายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด” มีแนวคิด ให้ความรู้สึกเป็นเพื่อน มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันกำลังใจ โดยใช้หลักการ 4C ดังนี้ 1.Content ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตนตั้งแต่การป้องกันจนถึงการรักษา 2.Consult รายการที่เป็นได้ทั้งที่ปรึกษา ที่พึ่งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม 3.Community มีความเป็นชุมชนที่เกื้อกูลกัน เป็นเพื่อนไม่รู้สึกโดดเดี่ยว หรือถูกทอดทิ้ง และ 4.Compassion ฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจ ลดการตีตรา สร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทำให้สถานการณ์ในสังคมดีขึ้น โดยนำเสนอในรูปแบบถ่ายทอดสดที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้มีปฏิสัมพันธ์ได้ทุกวัน เริ่ม 6 กันยายนนี้ไปจนถึง 31 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อนกันวันติดโควิด ยูทูบเพื่อนกันวันติดโควิด และ AIS PLAY โดยมีเป้าหมายเข้าถึงคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ Home-Community Isolation ทั่วประเทศ

นายวันชัย บุญประชา อุปนายกสมาคมส่งเสริมภาคประชาสังคม และที่ปรึกษากลุ่มคนตัวD กล่าวว่า รายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด” ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการสนับสนุน ทั้งด้านข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พื้นที่ต้นแบบการทำ Home-Community Isolation รวมถึงวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด คัดกรองเนื้อหาในการดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา ขณะนี้ กลุ่มคนตัวD ได้เชื่อมประสานกับเครือข่ายสถานีวิทยุกว่า 100 สถานีทั่วประเทศ เพื่อให้นักสื่อเสียงสุขภาวะมีความพร้อมที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องจากรายการไปสื่อสารต่อในชุมชนเพื่อกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง นอกจากนี้ ได้เปิดช่องทางเยียวยาและฟื้นฟูสุขภาวะกลุ่มเป้าหมายที่เผชิญวิกฤตโควิด-19 ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจกลุ่มปิด “เพื่อนคุยกันวันติดโควิด” โดยมีนักจิตวิทยา และผู้ปฏิบัติงานอาสาด้านสุขภาพจิตทำหน้าที่ฟื้นฟูเยียวยาจิตใจแบบกลุ่ม (Self-help group) คอยเป็นที่ปรึกษาพูดคุย พร้อมให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งต่อกำลังใจเพื่อนสมาชิก เพื่อเป็นพลังในการดำเนินชีวิตต่อได้ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม 500 คน

คนไทยที่เป็นลูกค้ามือถือทุกค่าย สามารถติดตามรายการ“เพื่อนกัน วันติดโควิด”ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านทาง AIS PLAY ซึ่งผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIS PLAY ได้ที่ https://m.ais.co.th/lp ทั้ง Apple App store, Google Play Store, กล่อง AIS PLAYBOX, SAMSUNG Smart TV, Apple TV และเว็บไซต์ aisplay.ais.co.th รวมถึง เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/HomeIsolationFriends และยูทูบ เพื่อนกันวันติดโควิด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดตัวว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยเขต 1 จ.ขอนแก่น
“อนุทิน” ยอมรับกินข้าวบ้าน “ลุงป้อม”คุยเรื่องการเมืองจริง พร้อมระบุทำงานด้วยกันไม่มีอะไรขัดแย้งและหวังทำงานร่วมกันต่ออีกสมัย
 AIS ตอกย้ำขุมพลัง 5G ยืนหนึ่งโครงข่ายใหญ่สุด ผนึกพาร์ทเนอร์เครือข่ายระดับโลก ทดลองทดสอบ 5G CA บนคลื่นความถี่ 2600 MHz และ 26 GHz ทะลุมาตรฐาน 5G ที่ 22.01Gbps ครั้งแรกของโลก 
AIS สุดปัง!! กวาด 2 รางวัล จากเวที THAILAND SOCIAL AWARDS 2023 ยืนหนึ่ง 6 ปีซ้อน ที่ 1 ตัวจริงในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
AIS เดินหน้าผนึก 7 พาร์ทเนอร์ชั้นนำ ตอบโจทย์ลูกค้า เชื่อมต่อคะแนน Points Transfer มอบประสบการณ์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ครบที่สุด มากที่สุด กับบริการ “โอนมาได้ แลกง่ายขึ้น”
เกษตรกรขอนแก่นแฮปปี้ หัวไชเท้าราคาดี พ่อค้ารับซื้อถึงสวน กก.ละ 6 บาท คาดในเร็วๆนี้ราคาทะลุ กก.ละ 10 บาทแน่