วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

ผวจ.ร้อยเอ็ด แจกบัญชีทั้งผู้เสพ-ผู้ค้า ให้ชุดปฏิบัติการยุทธการสาเกตนคร กำหนดเป้า90วันถอยหลังล้างบัญชี ให้หมดทั้ง 20อำเภอ

ผวจ.ใช้ดาบฟันฉับปิดบัญชียาบ้า หลังแจกบัญชี รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง 3,440 ราย ให้ทุกอำเภอเปิดปฏิบัติการยุทธการสาเกตนคร ปราบยาให้หมดในสามเดือน กำหนดเป้า90วันถอยหลังล้างบัญชี ปิดบัญชีทั้งผู้เสพ-ผู้ค้า ให้หมดทั้ง 20อำเภอ

(20 กรกฎาคม 2563) เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานใช้มีดดาบมันยาบ้าเม็ดใหญ่ ในพิธีเปิดปฏิบัติการยุทธการสาเกตนคร 90 วัน ถอยหลังล้างบัญชี (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563) โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.พิษณุ วัตถุ รอง ผบก.ภ.จ.ร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วม

กิจกรรมการใช้มีดดาบฟันเม็ดยาบ้า ทำขึ้นหลังจาก นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปข้อมูลการปฎิบัติ การกวาดล้างยาเสพติด  ตามเป้าหมายดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด ในจังหวัดร้อยเอ็ด  ที่มีการร้องเรียนเข้ามาในศูนย์ปฏิบัติการยุทธการสาเกตนคร  3 บัญชี คือตัวเลขบัญชืที่ร้องเรียนสายตรง ผวจ.101 / บัญชีการร้องเรียนสายด่วน 1386 (สำนักงาน ป.ป.ส.) และจากบัญชีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากการประเมินสถานการณ์จากข้อมูลหมู่บ้าน รอบที่ 1/2563  ที่มีรายชื่อผู้ค้า 652 ราย/ผู้เสพ 2788 ราย

ซึ่งผลการดำเนินการ รอบ 3 เดือน ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 1 ก.ค. 2563 ยังเหลือเป้าหมายผู้ค้าในบัญชี 261 ราย เป้าหมายผู้เสพ ยังคงติดบัญชี 1530 ราย ในทั้ง 20  อำเภอของพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ทำการมอบบัญชีผู้ค้า ผู้เสพ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องตามตัวเลขในส่วนที่เหลือ ให้ทั้ง 20 อำเภอ เป็นข้อมูลในการดำเนินการ

 ถอยหลังล้างบัญชีที่เหลือ ภายใน  90 วัน ตั้งแต่ 1  ก.ค.-30 ก.ย. 2563  เพื่อกวาดล้างให้หมดสิ้น ภายใต้มาตรการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างฝ่ายปกครอง /ทหาร/ตำรวจ/ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน/ชุดพิทักษ์สาเกตุอำเภอ/ชุดพิทักษ์สาเกตุจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจตำบล/และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ร่วมปฏิบัตการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ร้อยเอ็ดมีเป้าหมายหลังการปฏิบัติการที่เชื่อมั่นว่าสามารถปราบปรามได้ทั้งหมดภายในกำหนด 90 วัน โดยหลังจากการปราบปรามเบ็ดเสร็จเสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดแล้ว แต่ทุกคนยังคงต้องเดินหน้าต่อ ในภารกิจเฝ้าระวังในทุกชุมชนป้องกันเข้มงวดในทุกพื้นที่ไม่ให้กลับระบาด และเน้นหนักใช้มาตรการเข้มข้น ในเขตอำเภอล่อแหลมรอยต่อจังหวัดพื้นที่เสี่ยงชิดชายแดนประเทศด้วยความเข้มงวด เพื่อเป็นการฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดของตนเองเป็นหลัก

       แต่หากการเฝ้าระวังกวาดล้าง จับกุม มีข้อมูลที่มาจากจังหวัดเพื่อนบ้านข้างเคียง เกี่ยวกับเบาะแสผู้ค้ายาข้ามจังหวัดมาก็จะเก็บข้อมูล ส่งไปให้ สำนักงาน ป.ป.ส. ขอนแก่น ซึ่งดูแลพื้นที่ ดำเนินการ ช่วยระวัง สกัดเส้นทางไม่ให้ส่งเข้าพื้นที่ร้อยเอ็ด เพื่อให้สามารถป้องกันได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดต่อไป

//////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047