วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด โดยมีนางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสจ.) ทั้ง 26 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เพื่อหารือการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย ประจำปี 2563 และการขับเคลื่อนงานองค์กรสตรี
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วย