วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การย้อมเส้นไหมด้วยดินแดง”

27 ส.ค. 2021
111

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “ถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการทอผ้าไหมมอดินแดง” ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอนแก่น และ อบต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีออนไลน์ วิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอนแก่น

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวเปิดโครงการว่า “สีดินแดง หรือ สีอิฐ เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่า “มอดินแดง” คำว่า “มอดินแดง” หมายถึง เนินสูงที่มีสีแดง บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดินสีแดงเป็นส่วนใหญ่ สำนักบริการวิชาการ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหม บ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และเพื่อเป็นการสร้างผ้าไหมอัตลักษณ์ด้วยสีแห่งดินแดง จึงมีความสนใจศึกษาเปรียบเทียบความเข้ม และความคงทนของสีดินแดงจากสถานที่ต่าง ๆ 4 แห่งคือ 1) ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง 2) โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 3) โรงเรียนสาธิตมอดินแดง และ 4) ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จึงจัดอบรมการย้อมเส้นไหม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมบ้านท่ากระเสริมทอผ้าไหมมอดินแดง และขอการรับรองมาตรฐานการทอผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานต่อไป”   รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ กล่าวต่อไปว่า “ขอขอบคุณองค์การบริการส่วนตำบลท่ากระเสริม และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอนแก่น ที่ร่วมเป็นภาคีในการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ และมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาส่งเสริมต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาผ้าไหมให้มีความเป็นอัตลักษณ์ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ หรือ นานาชาติต่อไป”

นายสุพจน์ บรรเทา วิทยากร กล่าวว่า “การจัดอบรมครั้งนี้ จะเป็นการปฏิบัติการย้อมไหมสีดินแดงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานที่ต่างกัน คือ 1) ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง 2) โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 3) โรงเรียนสาธิตมอดินแดง และ 4) ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีการย้อมธรรมชาติแบบเข้มข้น ประกอบด้วย 1) เส้นไหมพร้อมย้อม จำนวน 1 กก. 2) ดินแดงจากที่ต่าง ๆ ของ มข. แหล่งละ 4 กก. 3) น้ำที่มีสภาพเป็นกลาง 20 ลิตร  วิธีการ คือ 1) นำดินแดงมานวดละเอียดกับน้ำ 10 ลิตรก่อน เสร็จแล้วกรองเอาแต่น้ำ เติมน้ำอีกให้ครบ 20 ลิตร 2) เติมสารช่วยย้อมเป็นสารส้มหรือเกลือ 200 กรัม แล้วหมักทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมง 3) นำไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม 4) ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วนำไปตากในที่ปลอดแสงให้แห้ง ก่อนนำผ้าไหมไปทอ”    จากนั้นสำนักบริการวิชาการ จะนำผ้าไหมที่ได้จากการย้อม ให้กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมท่ากระเสริม ทอ และนำไปขอการรับรองมาตรฐานพระราชทานตรานกยูงต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกฯ เป็นประธานการประชุม ศบค. ขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พฤศจิกายน นี้ คงเคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็นระหว่าง 22.00-04.00 น.
“Café Amazon x NaRaYa ร่วมเติมพลัง ปันสุข กระจายรายได้สู่ชุมชน”
ชป.6 สั่งเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดตลอดลำน้ำชี ระบายน้ำจากชัยภูมิ ผ่านขอนแก่น-มหาสารคาม ลงสู่ร้อยเอ็ด ตามแผนบริหารจัดการน้ำ
ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ
พช.ขอนแก่น -ดำเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2
พช.มัญจาคีรี – จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน