วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

วธ.เปิดกิจกรรมดีๆ ชวนประกวดคลิปวิดีโอ สื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รากไทย” ชิงเงินรางวัลกว่า 230,000 บาท

26 ส.ค. 2021
339

วธ.เปิดกิจกรรมดีๆ ชวนประกวดคลิปวิดีโอ สื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รากไทย” ชิงเงินรางวัลกว่า 230,000 บาท หมดเขตรับสมัครและส่งผลงาน 3 กันยายน 2564

       กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รากไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้การผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย  กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล ร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รากไทย” ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินรางวัลกว่า 230,000 บาท หมดเขตรับสมัครและส่งผลงาน วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 209 3548 หรือสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelvtImdF-t7usi6JfWA-i5k-4yNqubHLA4c0TMypEgB-c8CQ/viewform

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง