วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

ส.ป.ก. จับมือ อีอีซี ร่วมพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก. จับมือ อีอีซี ร่วมพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร ในเขตปฏิรูปที่ดิน

    ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

    ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ตำรับยาไทยและสมุนไพรไทย โดยเฉพาะ”ฟ้าทะลายโจร” และ “กระชายขาว” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ยับยั้งการกระจายตัวของเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019 (COVID-19)ได้ ทำให้ตลาดมีความต้องการสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์สมุนไพรในเขต ส.ป.ก. แบบครบวงจร จนนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรในครั้งนี้ ซึ่งผม รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นประธานสักขีพยานและได้เห็นความก้าวหน้าและความสำเร็จของ ส.ป.ก. ในอีกขั้นหนึ่งที่จะวิจัยและพัฒนาต่อยอดพืชสมุนไพรไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับ สกพอ.(สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก”

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)โดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาพืชสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลปราบศัตรูพืชและแมลง การเก็บเกี่ยว การส่งเสริมคุณภาพการผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการจัดการและการตลาด โดยหน่วยงานทั้งสองจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพืชสมุนไพรและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพรไทยในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เผยว่า “ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทยแบบครบวงจรครั้งแรกในเขต ส.ป.ก. เพื่อช่วยต่อยอดและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตลอดจนกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพรไปสู่ระบบมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ EEC (EEC : Eastern Economic Corridor) มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ขอนแก่นขยายเวลาปิดเรียนต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. รับมือโอไมคอนระบาดอย่างเข้มงวด
ขอนแก่น ยอดยังเยอะ ติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย
ไทยลีกหารือสโมสรเรื่องการจัดแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กำชับเดินตาม SOP เคร่งครัด
ขอนแก่นเปิด 10 สายด่วนรับมือโอไมคอน ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโดยทันที พร้อมสั่งห้ามข้าราชการในสังกัดเดินทางออกนอกพื้นที่