วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

“ดีอีเอส” รับนโยบายจ้างงานเพิ่มฝ่าพิษโควิด เสริมแรงสถิติฯ ขับเคลื่อนดิจิทัลระดับพื้นที่

25 ส.ค. 2021
159

“ชัยวุฒิ” รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หนุนภารกิจกระทรวงฯ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขับเคลื่อนแผนงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงสู่ระดับพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วไทย
 
           นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า จากมติที่ประชุม ครม. ที่เห็นชอบให้มีการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจัดสรรอัตราเข้าสู่หน่วยงานราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค สำหรับกระทรวงดิจิทัลฯ มีความต้องการจ้าง 406 อัตรา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งจะปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด
 
           โดยวันนี้ (25 ส.ค. 64) ได้เป็นประธาน “การปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา สำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด” ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting ซึ่งการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจในครั้งนี้ นอกเหนือจากการขานรับนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว ยังมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในระดับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค การส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเลื่อมล้ำสร้างโอกาสและรายได้ของประชาชน ด้วยการจัดตั้งอาสาสมัครดิจิทัล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นต้น
 


          เนื่องจากสำนักงานสถิติจังหวัด เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพียงหน่วยงานเดียวของกระทรวงดิจิทัลฯ จึงต้องมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนแผนงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัล การให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการประสานงาน และสนับสนุนส่งเสริมภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
             “เราคาดหวังให้ข้าราชการเฉพาะกิจทุกคนภายใต้โครงการนี้ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ไปสู่ภูมิภาคและประชาชนในพื้นที่ได้โดยตรง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้ต่อไป” นายชัยวุฒิกล่าว
 
             ด้านนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า พนักงานราชการทั้ง 406 อัตรา จะปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงดิจิทัลฯ ในระดับพื้นที่ และสำนักงานสถิติจังหวัดจะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เป็นต้น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ดีอีเอส เปิดสถิติ 15 ปัญหาซื้อขายทางออนไลน์ในรอบปี 64
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ขอนแก่นขยายเวลาปิดเรียนต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. รับมือโอไมคอนระบาดอย่างเข้มงวด
ขอนแก่น ยอดยังเยอะ ติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย
ไทยลีกหารือสโมสรเรื่องการจัดแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กำชับเดินตาม SOP เคร่งครัด