วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

“กอช. แจงสมาชิก นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าสู่ระบบการทำงาน ส่งเงินออมต่อได้ สิทธิสมาชิกคงเดิม”

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แจง นร. นิสิต นศ. ที่เป็นสมาชิก กอช. สิทธิสมาชิกคงเดิม เมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานมีสวัสดิการจากรัฐหรือหน่วยงาน สามารถส่งเงินออมกับ กอช.ต่อเนื่องเพื่อใช้สิทธิส่งเงินออมสะสม และสามารถนำเงินออมใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.  เปิดเผยว่า สมาชิก กอช. นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ส่งเงินออมสะสมและได้รับเงินสมทบจากรัฐ 50% ของเงินออม และเมื่อจบการศึกษาเข้าสู่ระบบทำงาน ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงาน อาทิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาชิก กอช. สามารถส่งเงินออมสะสมกับ กอช.  ต่อได้ โดยเงินที่ออมกับ กอช. จะนำเงินไปบริหารให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน และสมาชิกสามารถนำเงินออมกับ กอช. ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี
                
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สมาชิกสามารถสมัคร ส่งเงินออมสะสม ดูยอดเงินออม ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ  สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

“คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“กอช. ชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป เดือนละ 300 บาท เดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่ม 150 บาท”
“อนุทิน” ยอมรับกินข้าวบ้าน “ลุงป้อม”คุยเรื่องการเมืองจริง พร้อมระบุทำงานด้วยกันไม่มีอะไรขัดแย้งและหวังทำงานร่วมกันต่ออีกสมัย
ขอนแก่น ผักแพงรับปีใหม่ คะน้าฮ่องกงกก.ละ 220 บาท,กวางตุ้ง กก.ละ 200 บาท ด้านพริกหยวก-มะเขือเทศและผักชีฝรั่ง ปรับราคาขึ้นเช่นกัน
ก้าวหน้าไปอีกขั้น!วัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นสายพันธุ์ไทย เร่งทดลองเฟส 3
ชาวขอนแก่น ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ผ่านระบบออนไลน์ได้จนถึง 31 มี.ค.ปีหน้า