วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

“กอช. แจงสมาชิก นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าสู่ระบบการทำงาน ส่งเงินออมต่อได้ สิทธิสมาชิกคงเดิม”

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แจง นร. นิสิต นศ. ที่เป็นสมาชิก กอช. สิทธิสมาชิกคงเดิม เมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานมีสวัสดิการจากรัฐหรือหน่วยงาน สามารถส่งเงินออมกับ กอช.ต่อเนื่องเพื่อใช้สิทธิส่งเงินออมสะสม และสามารถนำเงินออมใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.  เปิดเผยว่า สมาชิก กอช. นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ส่งเงินออมสะสมและได้รับเงินสมทบจากรัฐ 50% ของเงินออม และเมื่อจบการศึกษาเข้าสู่ระบบทำงาน ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงาน อาทิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาชิก กอช. สามารถส่งเงินออมสะสมกับ กอช.  ต่อได้ โดยเงินที่ออมกับ กอช. จะนำเงินไปบริหารให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน และสมาชิกสามารถนำเงินออมกับ กอช. ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี
                
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สมาชิกสามารถสมัคร ส่งเงินออมสะสม ดูยอดเงินออม ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ  สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

“คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ขอนแก่นขยายเวลาปิดเรียนต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. รับมือโอไมคอนระบาดอย่างเข้มงวด
ขอนแก่น ยอดยังเยอะ ติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย
ไทยลีกหารือสโมสรเรื่องการจัดแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กำชับเดินตาม SOP เคร่งครัด
ขอนแก่นเปิด 10 สายด่วนรับมือโอไมคอน ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโดยทันที พร้อมสั่งห้ามข้าราชการในสังกัดเดินทางออกนอกพื้นที่