วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

โคก หนอง นา จัดกิจกรรม​เอามื้อสามัคคี​ ณ​ บ้านหนองโปร่งใส​ ต.นาเพียง​ อ.ชุมแพ​ จ.ขอนแก่น

จว.ขอนแก่น: เร่งสร้างความอุดมสมบูรณ์แปลงโคก หนอง นา จัดกิจกรรม​เอามื้อสามัคคี​ ณ​ บ้านหนองโปร่งใส​ ต.นาเพียง​ อ.ชุมแพ​ จ.ขอนแก่น​ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ในการเป็นต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน
เมื่อวันที่​ 20 สิงหาคม​ 2564​ เวลา​ 09.00 น. นางสาวสุพิชา สอน​บุญ​ลา​ พัฒนา​กา​รอำเภอ​ชุมแพ​ มอบหมายให้ นักพัฒนา​พื้นที่​ต้นแบบ​ (นพต.)​ ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของ นายภูรี หอมจันทร์ บ้านหนองโปร่งใส หมู่ 14 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่การเข้าร่วมโครงการตามแบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 3 ไร่ โดยได้มีการดำเนินการในการวางแบบแปลนและผังบริเวณพร้อมกับปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย
พัฒนา​ชุ​มช​นอ​ำ​เภอ​ชุมแพ​ ต้องขอบขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครสมานสามัคคีของคนชุมชน ในกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยการทำดีด้วยการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งเป็นการน้อมนำในแนวทางตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้คนไทยและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน เป็นการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาให้พี่น้องประชาชนได้มาปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะปัจจัย 4 ในเรื่องอาหาร ที่ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชน
ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ปลานิล-ปลาช่อน ตลาดสดขอนแก่น ปรับขึ้นราคา กก.ละ 2-5 บาท ขณะที่เนื้อหมูเตรียมปรับขึ้นราคาอีกระลอก ด้านมะละกอ ราคาลดลงเหลือถุงละ 200 บาทจากเดิมถุงละ 280 บาท
ขอนแก่นขยายเวลาปิดเรียนต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. รับมือโอไมคอนระบาดอย่างเข้มงวด
ขอนแก่น ยอดยังเยอะ ติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย
ไทยลีกหารือสโมสรเรื่องการจัดแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กำชับเดินตาม SOP เคร่งครัด