วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565

นิด้าโพลชี้โควิดระบาดหนักรอบนี้ เหตุคนประมาท, วัคซีนไม่พอ-ฉีดล่าช้า

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ทำไมโควิด-19 รอบนี้ระบาดหนัก” โดยเมื่อถามประชาชนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดอย่างมากของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเมืองไทยขณะนี้ พบว่า 5 อันดับแรก ระบุดังนี้ อันดับแรก 37.75% ระบุว่า ประชาชนส่วนหนึ่งประมาทในการป้องกัน และประเทศมีวัคซีนไม่เพียงพอ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับสอง 36% ระบุว่า การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างช้ามาก อันดับสาม 31.43% ระบุว่า ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกัน อันดับสี่ 25.80% ระบุว่า รัฐบาลไม่ยอมล็อกดาวน์แบบเบ็ดเสร็จ และอันดับห้า 21.31% ระบุว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์เดลตา ติดง่ายมาก

เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุด 5 อันดับแรก ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า อันดับแรก 43.91% ระบุว่า หมอ/นักวิชาการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน อันดับสอง 23.36% ระบุว่า สื่อมวลชน อันดับสาม 23.29% ระบุว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข อันดับสี่ 16.97% ระบุว่า หมอ/นักวิชาการทางการแพทย์แผนไทย และอันดับห้า 16.51% ระบุว่า ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ขณะที่อีก 10.81% ระบุว่า ไม่เชื่อใครเลย

อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,314 หน่วยตัวอย่าง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2564

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ขอนแก่นขยายเวลาปิดเรียนต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. รับมือโอไมคอนระบาดอย่างเข้มงวด
ขอนแก่น ยอดยังเยอะ ติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย
ไทยลีกหารือสโมสรเรื่องการจัดแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กำชับเดินตาม SOP เคร่งครัด
ขอนแก่นเปิด 10 สายด่วนรับมือโอไมคอน ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโดยทันที พร้อมสั่งห้ามข้าราชการในสังกัดเดินทางออกนอกพื้นที่