พช.ขอนแก่น ร่วมพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้จัดการ/ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมโชว์รูม บริษัทโตโยต้าขอนแก่น จำกัด ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นางสิริพร จังตระกุล ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็นประธานการให้คำปรึกษา เสนอแนะ และสนับสนุนการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เข้าร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนะ และสนับสนุน ครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานฯ ด้วย