วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565

ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 เขต 6 จังหวัดระนอง

ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 เขต 6 จังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 พร้อมด้วย นางศิริพร อภิเดช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดระนอง ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom meeting
การประชุมในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 โดยมีภารกิจที่สำคัญรวม 4 เรื่องหลัก
ทั้งนี้ ภารกิจของ ส.ป.ก.จังหวัดระนอง มีผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ส.ป.ก.จังหวัดระนอง ได้ดำเนินการลงพื้นที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จำนวน 10 ราย 100 ไร่ ได้แก่ ต้นมะฮอกกานี ต้นตะเคียนทอง ต้นยางนา ต้นสะตอ ต้นเนียง และต้นทุเรียนหมอนทอง เป็นต้น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชมสกู๊ป/อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
สทนช.ติดตามสถานการณ์น้ำที่ขอนแก่น ทดสอบการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ รับมือมวลน้ำหนุนลุ่มแม่น้ำชีแก้น้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซาก
“มนัญญา” ลุยปลูกฟ้าทะลายโจรที่ขอนแก่น 40,000 ต้น เดินหน้าแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรสู่ชุมชนต่อเนื่อง
ไทย – จีน จับมือ ลงนามพิธีสาร ขยายด่านนำเข้า – ส่งออก
รมช.เกษตรฯ เตรียมจ่ายเงินเยียวยากรณีโรคลัมปีสกิน ย้อนหลังถึง 1 มี.ค.64