วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

ผู้บริหาร มข. ร่วมประชุมออนไลน์ Sustainable Food Systems in GMS ส่งเสริม ภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง สู่อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

20 ส.ค. 2021
102

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมประชุมออนไลน์หารือในการสนับสนุนการดำเนินการให้คำปรึกษาสำหรับแนวคิดโครงการ (Concept Note) ในเรื่อง Sustainable Food Systems in GMS ซึ่งเป็นการประชุมหารือ รวบรวมความคิดเห็น และชี้แจงบทบาทการมีส่วนร่วมของพันธมิตรหลักทางด้านความมั่นคงด้านอาหาร ปกป้องสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในโอกาสนี้ รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ในนามของผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดี ให้ความร่วมมือและสนับสนุน สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute : MI) ในการดำเนินงานดังกล่าว โดยมี ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และคณะเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลัก นอกจากนี้ ภายในงานประชุมยังมีผู้มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับด้านความมั่นคงด้านอาหารจากหลายประเทศ อาทิ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC), Dr. Prasun Kumar Das, Secretary General of Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA), ผู้แทนจาก Stockholm Environment Institute (SEI) และ Asian Development Bank (ADB) ร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ การทำงานร่วมกันต่อไปในการแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการดำเนินการที่ยั่งยืนสำหรับภาคการเกษตรที่เข้มแข็งในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกฯ เป็นประธานการประชุม ศบค. ขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พฤศจิกายน นี้ คงเคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็นระหว่าง 22.00-04.00 น.
“Café Amazon x NaRaYa ร่วมเติมพลัง ปันสุข กระจายรายได้สู่ชุมชน”
ชป.6 สั่งเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดตลอดลำน้ำชี ระบายน้ำจากชัยภูมิ ผ่านขอนแก่น-มหาสารคาม ลงสู่ร้อยเอ็ด ตามแผนบริหารจัดการน้ำ
ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ
พช.ขอนแก่น -ดำเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2
พช.มัญจาคีรี – จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน