วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

ผู้บริหาร มข. ร่วมประชุมออนไลน์ Sustainable Food Systems in GMS ส่งเสริม ภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง สู่อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

20 ส.ค. 2021
542

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมประชุมออนไลน์หารือในการสนับสนุนการดำเนินการให้คำปรึกษาสำหรับแนวคิดโครงการ (Concept Note) ในเรื่อง Sustainable Food Systems in GMS ซึ่งเป็นการประชุมหารือ รวบรวมความคิดเห็น และชี้แจงบทบาทการมีส่วนร่วมของพันธมิตรหลักทางด้านความมั่นคงด้านอาหาร ปกป้องสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในโอกาสนี้ รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ในนามของผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดี ให้ความร่วมมือและสนับสนุน สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute : MI) ในการดำเนินงานดังกล่าว โดยมี ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และคณะเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลัก นอกจากนี้ ภายในงานประชุมยังมีผู้มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับด้านความมั่นคงด้านอาหารจากหลายประเทศ อาทิ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC), Dr. Prasun Kumar Das, Secretary General of Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA), ผู้แทนจาก Stockholm Environment Institute (SEI) และ Asian Development Bank (ADB) ร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ การทำงานร่วมกันต่อไปในการแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการดำเนินการที่ยั่งยืนสำหรับภาคการเกษตรที่เข้มแข็งในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นขับเคลื่อนการตลาดเชิงพื้นที่ภายใต้แบรนด์ อีสานไมซ์ ( ISAN MICE )
เปิดตัวว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยเขต 1 จ.ขอนแก่น
คนขอนแก่นส่วนใหญ่ยัง 50/50 ว่าลุงตู่จะยุบสภาหรือไม่ และต้องการให้ยุบสภาจริงๆ เพราะอยากได้รัฐบาลใหม่ ที่มาแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ได้จริง
โจ๋ตระเวนลักทรัพย์ปีนรั้วเข้าบ้านฉกรถจักรยานยนต์
กกต.ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.หลังโหวตเลือกแบบ ค.11 เขต 11 คน
“อนุทิน” ยอมรับกินข้าวบ้าน “ลุงป้อม”คุยเรื่องการเมืองจริง พร้อมระบุทำงานด้วยกันไม่มีอะไรขัดแย้งและหวังทำงานร่วมกันต่ออีกสมัย