วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ททท.สำรวจศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการค้าการลงทุน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม
หารือแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเส้นทาง ขอนแก่น-อุดรธานี เพื่อสำรวจศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการค้าการลงทุน รวมทั้งการพบปะหารือแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวร่วมกันทั้ง 2 จังหวัด โดยมี นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องประชุมภาสกร 2 ศูนย์การประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อุดรธานี