วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565

ส.ป.ก.จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

ส.ป.ก.จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting /วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมี นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม 150 ราย ได้ร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งเกษตรกรนอกจากมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าเกษตรแล้วยังมองเห็นโอกาสเข้าสู่การค้าขายการเพิ่มมูลค่าสินค้าเรียนรู้ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ โดยผู้ประกอบการในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ ผู้ค้าขาย ซึ่งได้รวบรวม แลกเปลี่ยน พัฒนา สร้างคุณค่า ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานปลอดภัย สามารถพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ทำอยู่ ได้รับการพัฒนาในระยะยาวต่อไป การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 ผ่านการอบรมระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีทักษะความรู้และจัดทำการตลาดสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางการขายสินค้าเกษตร พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ขอนแก่นขยายเวลาปิดเรียนต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. รับมือโอไมคอนระบาดอย่างเข้มงวด
ขอนแก่น ยอดยังเยอะ ติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย
ไทยลีกหารือสโมสรเรื่องการจัดแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กำชับเดินตาม SOP เคร่งครัด
ขอนแก่นเปิด 10 สายด่วนรับมือโอไมคอน ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโดยทันที พร้อมสั่งห้ามข้าราชการในสังกัดเดินทางออกนอกพื้นที่