วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ส.ป.ก.จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

ส.ป.ก.จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting /วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมี นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม 150 ราย ได้ร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งเกษตรกรนอกจากมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าเกษตรแล้วยังมองเห็นโอกาสเข้าสู่การค้าขายการเพิ่มมูลค่าสินค้าเรียนรู้ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ โดยผู้ประกอบการในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ ผู้ค้าขาย ซึ่งได้รวบรวม แลกเปลี่ยน พัฒนา สร้างคุณค่า ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานปลอดภัย สามารถพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ทำอยู่ ได้รับการพัฒนาในระยะยาวต่อไป การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 ผ่านการอบรมระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีทักษะความรู้และจัดทำการตลาดสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางการขายสินค้าเกษตร พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โออาร์ เปิดพื้นที่ พีทีที สเตชั่น เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต เพิ่มโอกาสรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
“เอส เอฟ “COMEBACK TO CINEMA” ยกระดับมาตรการ “ดูแลด้วยใจ” พร้อมกลับมาเปิดให้บริการ 1 ตุลาคมนี้
พรรคเพื่อไทยพร้อมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ขอนแก่น ขณะที่ผู้ว่าฯย้ำชัด ครู-นักเรียน ต้องได้รับวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ75 ถึงจะพิจารณาให้เปิดเรียนได้ในเทอม 2
ออมสิน ออกมาตรการสินเชื่อ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ให้กู้ฉุกเฉินปลอดชำระ 3 เดือน/กู้ซ่อมแซมบ้าน ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย
นายกฯ เป็นประธานการประชุม ศบค. ขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พฤศจิกายน นี้ คงเคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็นระหว่าง 22.00-04.00 น.
“Café Amazon x NaRaYa ร่วมเติมพลัง ปันสุข กระจายรายได้สู่ชุมชน”