วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน Thailand Focus 2021 นำภาครัฐและเอกชน ชูศักยภาพตลาดทุนไทยแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก 25-27 ส.ค. นี้”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน Thailand Focus 2021 นำภาครัฐและเอกชน ชูศักยภาพตลาดทุนไทยแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก 25-27 ส.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน “Thailand Focus 2021 : Thriving in the Next Normal” ชูศักยภาพและความแข็งแกร่งของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยภายใต้วิถีธุรกิจยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ปาฐกถาพิเศษสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างชาติ นำเสนอข้อมูลโอกาสและความพร้อมของเศรษฐกิจไทย เผยยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เศรษฐกิจยั่งยืน รวมทั้งภาคธุรกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ชูกลยุทธ์การรับมือและการปรับตัวของธุรกิจไทย โดยปีนี้มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) กว่า 100 ราย ร่วมให้ข้อมูล ระหว่าง 25-27 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ virtual conference

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งาน Thailand Focus ในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Thriving in the Next Normal” โดยนำเสนอศักยภาพ ความแข็งแกร่ง และความพร้อมของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยภายใต้วิถีธุรกิจยุคใหม่ แม้ขณะนี้ทั่วโลกยังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ตลาดทุนไทยยังเดินหน้าก้าวผ่านสถานการณ์ความไม่แน่นอน โดยมีพัฒนาการทั้งด้านธุรกิจใหม่และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เข้ามาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีมูลค่าระดมทุนจากหลักทรัพย์เข้าใหม่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ขณะที่ภาพรวมภาวะหลักทรัพย์ยังคงสูงขึ้นกว่าเมื่อต้นปี ตอกย้ำการที่ตลาดทุนไทยยังเป็นแหล่งระดมทุนสำคัญในภาวะวิกฤตและเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนและเป้าหมายการลงทุนที่น่าสนใจ การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะนำเสนอข้อมูลและโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก

“งาน Thailand Focus 2021 ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Shaping Thailand’s Readiness for Post COVID-19 Economic Opportunities” ให้มุมมองทิศทางและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สนับสนุนการฟื้นตัว และเตรียมความพร้อมสู่การเติบโต ย้ำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตามโมเดลเศรษฐกิจยั่งยืนรองรับการเติบโตระยะยาว นอกจากนี้ เชิญผู้แทนภาครัฐและเอกชนร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยนำเสนอศักยภาพของประเทศไทย การปรับตัวรับสถานการณ์ของ บจ. โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสู่โอกาสการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการถอดบทเรียนในภาวะวิกฤตเพื่อเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจในอนาคต สำหรับการจัดงาน Thailand Focus ในปีนี้ เป็นการจัดในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการประชุมในช่วงสถานการณ์ปกติให้ได้มากที่สุด อาทิเช่น จำนวนบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากการจัดงานปีที่แล้ว 1 เท่าตัว พร้อมทั้งเพิ่มการประชุมในรูปแบบ one-on-one เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันได้มีโอกาสซักถามกับบริษัทจดทะเบียนนอกเหนือจากการจัดในรูปแบบ virtual private group meeting  ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดในรูปแบบดังกล่าว มีผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของ บจ. กว่า 100 บริษัทจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมร่วมประชุมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโต และอยู่ในเทรนด์การลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ลงทุนโลกให้ความสำคัญ” นายภากรกล่าว

งาน “Thailand Focus 2021 : Thriving in the Next Normal” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ virtual conference เป็นการเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันจากทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/thailandfocus 

“SET…Make it Work for Everyone”


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สั่งการออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาฯ บรรเทาภาระพี่น้องประชาชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์”
ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ