วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน Thailand Focus 2021 นำภาครัฐและเอกชน ชูศักยภาพตลาดทุนไทยแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก 25-27 ส.ค. นี้”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน Thailand Focus 2021 นำภาครัฐและเอกชน ชูศักยภาพตลาดทุนไทยแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก 25-27 ส.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน “Thailand Focus 2021 : Thriving in the Next Normal” ชูศักยภาพและความแข็งแกร่งของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยภายใต้วิถีธุรกิจยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ปาฐกถาพิเศษสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างชาติ นำเสนอข้อมูลโอกาสและความพร้อมของเศรษฐกิจไทย เผยยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เศรษฐกิจยั่งยืน รวมทั้งภาคธุรกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ชูกลยุทธ์การรับมือและการปรับตัวของธุรกิจไทย โดยปีนี้มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) กว่า 100 ราย ร่วมให้ข้อมูล ระหว่าง 25-27 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ virtual conference

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งาน Thailand Focus ในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Thriving in the Next Normal” โดยนำเสนอศักยภาพ ความแข็งแกร่ง และความพร้อมของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยภายใต้วิถีธุรกิจยุคใหม่ แม้ขณะนี้ทั่วโลกยังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ตลาดทุนไทยยังเดินหน้าก้าวผ่านสถานการณ์ความไม่แน่นอน โดยมีพัฒนาการทั้งด้านธุรกิจใหม่และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เข้ามาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีมูลค่าระดมทุนจากหลักทรัพย์เข้าใหม่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ขณะที่ภาพรวมภาวะหลักทรัพย์ยังคงสูงขึ้นกว่าเมื่อต้นปี ตอกย้ำการที่ตลาดทุนไทยยังเป็นแหล่งระดมทุนสำคัญในภาวะวิกฤตและเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนและเป้าหมายการลงทุนที่น่าสนใจ การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะนำเสนอข้อมูลและโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก

“งาน Thailand Focus 2021 ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Shaping Thailand’s Readiness for Post COVID-19 Economic Opportunities” ให้มุมมองทิศทางและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สนับสนุนการฟื้นตัว และเตรียมความพร้อมสู่การเติบโต ย้ำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตามโมเดลเศรษฐกิจยั่งยืนรองรับการเติบโตระยะยาว นอกจากนี้ เชิญผู้แทนภาครัฐและเอกชนร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยนำเสนอศักยภาพของประเทศไทย การปรับตัวรับสถานการณ์ของ บจ. โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสู่โอกาสการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการถอดบทเรียนในภาวะวิกฤตเพื่อเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจในอนาคต สำหรับการจัดงาน Thailand Focus ในปีนี้ เป็นการจัดในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการประชุมในช่วงสถานการณ์ปกติให้ได้มากที่สุด อาทิเช่น จำนวนบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากการจัดงานปีที่แล้ว 1 เท่าตัว พร้อมทั้งเพิ่มการประชุมในรูปแบบ one-on-one เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันได้มีโอกาสซักถามกับบริษัทจดทะเบียนนอกเหนือจากการจัดในรูปแบบ virtual private group meeting  ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดในรูปแบบดังกล่าว มีผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของ บจ. กว่า 100 บริษัทจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมร่วมประชุมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโต และอยู่ในเทรนด์การลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ลงทุนโลกให้ความสำคัญ” นายภากรกล่าว

งาน “Thailand Focus 2021 : Thriving in the Next Normal” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ virtual conference เป็นการเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันจากทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/thailandfocus 

“SET…Make it Work for Everyone”


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เอไอเอส ผนึก กสทช. ยกระดับบริการสื่อสาร อำนวยความสะดวกประชาชนไปอีกขั้น เปิดบริการแจ้งการโทรออกไปยังเลขหมายนอกเครือข่าย – Off Net Notification
พรรคเพื่อไทยพร้อมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ขอนแก่น ขณะที่ผู้ว่าฯย้ำชัด ครู-นักเรียน ต้องได้รับวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ75 ถึงจะพิจารณาให้เปิดเรียนได้ในเทอม 2
ออมสิน ออกมาตรการสินเชื่อ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ให้กู้ฉุกเฉินปลอดชำระ 3 เดือน/กู้ซ่อมแซมบ้าน ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย
นายกฯ เป็นประธานการประชุม ศบค. ขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พฤศจิกายน นี้ คงเคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็นระหว่าง 22.00-04.00 น.
“Café Amazon x NaRaYa ร่วมเติมพลัง ปันสุข กระจายรายได้สู่ชุมชน”
ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ