วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

พช.ขอนแก่น จัดประชุมคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้รับการจัดสรรบูทจำหน่ายสินค้า 24 บูท แยกเป็นประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 23 บูท และประเภทของใช้ (จักสาน) 1 บูท
โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของจังหวัด และตามมติที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน