วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมโครงการสนับสนุนยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มไมซ์

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 15.15 น. ณ กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข บ้านดอนข่า ตำบลชนชบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน
ในการนี้ ธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย