วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ชวนอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่ “Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ “Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม” ช่องทางออนไลน์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จาก SE ธุรกิจที่ดำเนินงานโดยมีเป้าหมายสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่สังคม ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนาเกษตรกรรม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือผู้เปราะบาง พัฒนาการศึกษา และสุขอนามัย ประเดิมด้วยสินค้าจาก บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด หนึ่งใน SE ที่ได้เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนในหลายพื้นที่กว่า 30 ชุมชน จนได้ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่สะอาด ปลอดภัย และคุณภาพได้มาตราฐาน และสินค้าจาก บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็น SE ที่ส่งเสริมการทำงานและสร้างอาชีพให้ผู้ป่วยจิตเวชพึ่งพาตนเองได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าอเนกประสงค์ ที่ออกแบบลวดลายและสร้างสรรค์โดยผู้ป่วยจิตเวช เพื่อสนับสนุนการมีงานทำและพัฒนาทักษะอาชีพไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีคุณค่า ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ “Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม” www.setsocialimpact.com

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“INVESTORY ชวนฟังเรื่องเล่าชุด ทรัพย์สยาม ตอน “ผ้าไทย” ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าการลงทุน 1 ต.ค. นี้”
“INVESTORY ชวนพบกับบอร์ดเกม Moneyfolio สื่อการสอนการเงินการลงทุน ฉบับออนไลน์”
“TFEX ขยายเวลาซื้อขาย USD Futures และเพิ่ม contract series ของ Silver Online Futures เริ่มปลาย ก.ย. นี้”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอนำส่งภาพข่าว “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ธ. เกียรตินาคินภัทร สร้างพี่เลี้ยงการเงิน”
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส”
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ พัฒนา DR อ้างอิงหลักทรัพย์จดทะเบียนในไทยและสิงคโปร์ เชื่อมการลงทุน เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ลงทุนทั้งสองประเทศ”