วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565

ชวนอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่ “Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ “Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม” ช่องทางออนไลน์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จาก SE ธุรกิจที่ดำเนินงานโดยมีเป้าหมายสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่สังคม ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนาเกษตรกรรม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือผู้เปราะบาง พัฒนาการศึกษา และสุขอนามัย ประเดิมด้วยสินค้าจาก บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด หนึ่งใน SE ที่ได้เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนในหลายพื้นที่กว่า 30 ชุมชน จนได้ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่สะอาด ปลอดภัย และคุณภาพได้มาตราฐาน และสินค้าจาก บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็น SE ที่ส่งเสริมการทำงานและสร้างอาชีพให้ผู้ป่วยจิตเวชพึ่งพาตนเองได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าอเนกประสงค์ ที่ออกแบบลวดลายและสร้างสรรค์โดยผู้ป่วยจิตเวช เพื่อสนับสนุนการมีงานทำและพัฒนาทักษะอาชีพไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีคุณค่า ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ “Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม” www.setsocialimpact.com

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์”
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนเครื่องติดตามสัญญาณชีพและชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ PAPR แก่โรงพยาบาลสิรินธร”
สัมมนาต้อนรับปี 2565 “ปั้นพอร์ต ปีเสือไฟ สร้างกลยุทธ์ ทำกำไรด้วย TFEX” เสาร์ 22 ม.ค. นี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนฟังสัมมนา “ถอดรหัส เจาะพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์การลงทุนคนรุ่นใหม่” 18 ม.ค.นี้
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดตัว Thematic ETF กองแรกของไทย”
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผนกลยุทธ์ปี 2565-2567 เชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่”