วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

อบจ. ร้อยเอ็ด มอบไม้ง่ามระงับเหตุผู้ป่วยทางจิตลดการสูญเสีย

      ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีพิธีมอบอุปกรณ์ระงับเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการปฎิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุผู้ป่วยทางจิตหรือผู้ป่วยจากการเสพยาเสพติด จำนวน 34  ชุด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี และมีพล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด มารับมอบด้วยตนเอง

      นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ กรณีผู้มีอาการทางจิตจากการเสพยาเสพติดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยให้สถานีตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ฝ่ายปกครอง หน่วยกู้ภัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และอาสาสมัครในพื้นที่ รวมถึงญาติผู้ดูแลร่วมแก้ไขปัญหา ผู้ที่มีอาการทางจิตจากการเสพยาเสพติด จึงได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทีมพิทักษ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อปฎิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด  จึงได้เลื่อนการฝึกอบรมดังกล่าวออกไป อย่างไม่มีกำหนด

       และเพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนที่ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าระงับเหตุผู้ป่วยทางจิตจากการเสพยาเสพติด ให้มีอุปกรณ์ระงับเหตุ (ไม้ง่าม) ในการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างทันท่วงที องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ระงับเหตุเพื่อใช้สำหรับ ผู้ป่วยทางจิตจากการเสพยาเสพติดป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุที่สะอาดกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปได้

      ด้านพล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ได้กล่าวขอบคุณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรทที่ได้จัดซื้อชุดอุปกรณ์ระงับเหตุให้จำนวน 34 ชุดซึ่งเท่ากับ จำนวนสถานีตำรวจในจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้ประจำสถานีและชุดเพื่อใช้ในการเข้าระงับเหตุทำให้ลดการสูญเสียและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน

   หลังจากพิธีเปิดงานได้มีการสาธิตการใช้อุปกรณ์โดยมีนักแสดงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและก่อนจบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มาทดลองใช้อุปกรณ์ ซึ่งก็พอใจกับอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งก็กล่าวว่าใช้งานได้ดี แล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการปฎิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายประเภทนี้ต่อไป .

///////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047