มทบ.27 ติดตามโครงการทหารต้นแบบปลูกผักพระราชทานสร้างอาชีพได้ผลขยายไปสู่ ประชาชน.โดยทหารเป็นพี่เลี้ยง

       มทบ.27 นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน มอบให้ชาวบ้าน ที่อยากปลูกผัก ตามทางทหารพันธุ์ดี ที่ปลดประจำการซึ่งกลับบ้าน นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน  กลับบ้านมาปลูกบริโภค และเหลือขายสร้างรายได้ จนเป็นต้นแบบ ที่ชาวบ้านสนใจทำตามจำนวนมาก

       พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะหน่วยทหาร ลงพื้นที่ บ้านอุ่มจาน หมู่ 2  ตำบลหนองผือ  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  นำถุงยังชีพของศูนย์บรรเทาภัย มณฑลทหารบกที่ 27  มอบให้ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.หนองผือ  อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 ราย คือ นางเกสร พืชสิงห์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 4 ม.2 บ.อุ่มจาน ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด  ผู้ป่วยติดเตียงป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และ นางคำมูล  พืชสิงห์ อายุ 76 ผู้ป่วยติดเตียงป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก ทำให้ร่างกายเป็นอัมพาต

ก่อนที่จะเดินทางๆไปยัง บริเวณที่นาของอดีต ทหาร ซึ่งเคยสังกัด ร้อย.มทบ.27 ปัจจุบันได้ อำลาชีวิตรับราชการทหารเกณฑ์ไปแล้ว ด้วยการมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวของพลทหารพงษ์สิทธิ์ ที่ปลดประจำการ และเป็นทหาต้นแบบของหมู่บ้าน ที่ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ กลับมาทำแปลงเพาะปลูกต้นแบบสำหรับบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็นำมาจำหน่ายในหมู่บ้าน  จนสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน จนเป็นต้นแบบ ที่น่าสนใจ มีคนในหมู่บ้าน  แจ้งความประสงค์ ที่จะได้เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานมาปลูกเพื่อการยังชีพและสร้างรายได้ช่วงว่างจากการทำนาปี เช่นทหารต้นแบบในหมู่บ้าน

       พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27  จึงนำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน  มามอบให้ชาวบ้าน ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเมล็ดพันธุ์ ที่ หมู่ 2  ตำบลหนองผือ   อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 10 ครัวเรือนด้วย ได้กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ผัก เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จำนวน 10 ชุด ณ บริเวณที่นาของอดีต พลทหารพงษ์สิทธิ์   โพธิ์สาราช ซึ่งเคยสังกัด ร้อย.มทบ.27 เพื่อให้นำเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ กลับไปเพาะปลูกสำหรับบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็นำมาจำหน่ายในหมู่บ้าน สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

       ผบ.มทบ 27 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวสำหรับในพื้นที่ อ.จตุรพักตร์พิมาน มีประชาชนตื่นตัวเข้าร่วมโครงการ ตามแนวทางทหารพันธุ์ดีต้นแบบ ที่ขอเข้าร่วมโครงการ ด้านการปลูกผักไปแล้ว เป็นการไปแล้ว ในพื้นที่ จำนวนกว่า 120 ราย และพร้อมที่จะขยายไปสู่ประชาชน ทุกภาคส่วนให้มากขึ้น โดยมีทหารพันธุ์ดี ปลดประจำการ เป็นต้นแบบ และพร้อมที่จะขยายโครงสร้าง ด้านภาคเกษตร ไปสู่ภาคอาชีพด้านอื่น ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา หรือการสร้างอาชีพครัวเรือน ซึ่งทางมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมที่จะเป็นแกนกลางในการประสาน ทุกภาคส่วนเข้ามาส่งเสริมอาชีพ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระราชดำริ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน ให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง ตามเป้าหมายต่อไป

//////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047