วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“ทำความรู้จักกับผู้ลงทุนบุคคลใหม่ในตลาดหุ้นไทย”

“ทำความรู้จักกับผู้ลงทุนบุคคลใหม่ในตลาดหุ้นไทย”/

·      เพียงช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 มีผู้ลงทุนบุคคลใหม่ที่เริ่มเข้าซื้อขายหุ้นเป็นครั้งแรกสูงถึง 151,653 คน คิดเป็นมากกว่า 1 เท่าตัวจากยอดรวมทั้งปีก่อนหน้า และเป็นเกือบ 20% ของผู้ลงทุนบุคคลทั้งหมดที่ซื้อขายหุ้นในปีนี้ โดยผู้ลงทุน Gen Y เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสูงที่สุด คิดเป็น 61% ของจำนวนบุคคลใหม่ทั้งหมด และเป็น 54% ของมูลค่าซื้อขายของบุคคลใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ในปี 2564 ถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มผู้ลงทุน Gen Y มีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายสูงเกินกว่าครึ่งหนึ่ง จากเดิมที่อยู่ระดับใกล้เคียงหรือน้อยกว่า Gen X

·     ในด้านพฤติกรรมการเลือกลงทุนของผู้ลงทุนบุคคลใหม่ในปีนี้ พบว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ลงทุนแบบ Fundamental Group ที่นิยมซื้อขายหุ้นพื้นฐานขนาดใหญ่หรือหุ้นที่ให้ปันผลสูงเป็นหลัก นอกจากนี้ หากพิจารณาในเชิงขนาดของผู้ลงทุน พบว่า 3 ใน 4 เป็นผู้ลงทุนขนาดเล็กที่ซื้อขายโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อเดือน ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ซึ่งสะท้อนผ่านประเภทหุ้นที่เลือกซื้อขาย และขนาดการซื้อขายของผู้ลงทุน จะสอดคล้องตาม life cycle ในแต่ละ generation

·     ผู้ลงทุนบุคคลใหม่เกือบทั้งหมดเลือกใช้ Internet เป็นช่องทางส่งคำสั่งซื้อขายหลัก เพื่อตอบโจทย์ความคล่องตัวในการลงทุน และแม้แต่กลุ่มสูงอายุยังหันมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

·     ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ลงทุนบุคคลใหม่อาจหยุดซื้อขายไปบ้างในปีต่อๆ มา อย่างไรก็ดี พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งได้เรียนรู้ภาวะตลาดหุ้นและการลงทุน และยังคงซื้อขายเติบโตต่อเนื่องได้ในระยะยาว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“INVESTORY ชวนพบกับบอร์ดเกม Moneyfolio สื่อการสอนการเงินการลงทุน ฉบับออนไลน์”
“TFEX ขยายเวลาซื้อขาย USD Futures และเพิ่ม contract series ของ Silver Online Futures เริ่มปลาย ก.ย. นี้”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอนำส่งภาพข่าว “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ธ. เกียรตินาคินภัทร สร้างพี่เลี้ยงการเงิน”
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส”
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ พัฒนา DR อ้างอิงหลักทรัพย์จดทะเบียนในไทยและสิงคโปร์ เชื่อมการลงทุน เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ลงทุนทั้งสองประเทศ”
“รมว. คลัง เปิดงาน LiVE Demo Day ส่งเสริม SMEs และ Startups เข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน”