วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

“ทำความรู้จักกับผู้ลงทุนบุคคลใหม่ในตลาดหุ้นไทย”

“ทำความรู้จักกับผู้ลงทุนบุคคลใหม่ในตลาดหุ้นไทย”/

·      เพียงช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 มีผู้ลงทุนบุคคลใหม่ที่เริ่มเข้าซื้อขายหุ้นเป็นครั้งแรกสูงถึง 151,653 คน คิดเป็นมากกว่า 1 เท่าตัวจากยอดรวมทั้งปีก่อนหน้า และเป็นเกือบ 20% ของผู้ลงทุนบุคคลทั้งหมดที่ซื้อขายหุ้นในปีนี้ โดยผู้ลงทุน Gen Y เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสูงที่สุด คิดเป็น 61% ของจำนวนบุคคลใหม่ทั้งหมด และเป็น 54% ของมูลค่าซื้อขายของบุคคลใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ในปี 2564 ถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มผู้ลงทุน Gen Y มีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายสูงเกินกว่าครึ่งหนึ่ง จากเดิมที่อยู่ระดับใกล้เคียงหรือน้อยกว่า Gen X

·     ในด้านพฤติกรรมการเลือกลงทุนของผู้ลงทุนบุคคลใหม่ในปีนี้ พบว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ลงทุนแบบ Fundamental Group ที่นิยมซื้อขายหุ้นพื้นฐานขนาดใหญ่หรือหุ้นที่ให้ปันผลสูงเป็นหลัก นอกจากนี้ หากพิจารณาในเชิงขนาดของผู้ลงทุน พบว่า 3 ใน 4 เป็นผู้ลงทุนขนาดเล็กที่ซื้อขายโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อเดือน ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ซึ่งสะท้อนผ่านประเภทหุ้นที่เลือกซื้อขาย และขนาดการซื้อขายของผู้ลงทุน จะสอดคล้องตาม life cycle ในแต่ละ generation

·     ผู้ลงทุนบุคคลใหม่เกือบทั้งหมดเลือกใช้ Internet เป็นช่องทางส่งคำสั่งซื้อขายหลัก เพื่อตอบโจทย์ความคล่องตัวในการลงทุน และแม้แต่กลุ่มสูงอายุยังหันมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

·     ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ลงทุนบุคคลใหม่อาจหยุดซื้อขายไปบ้างในปีต่อๆ มา อย่างไรก็ดี พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งได้เรียนรู้ภาวะตลาดหุ้นและการลงทุน และยังคงซื้อขายเติบโตต่อเนื่องได้ในระยะยาว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สัมมนา “คว้าโอกาสทำกำไร เสริมพอร์ตแกร่งด้วย TFEX” ผู้สนใจร่วมงานคับคั่ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือด้านการส่งเสริมการทำธุรกิจและการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ”
สัมมนา “คว้าโอกาสทำกำไร เสริมพอร์ตแกร่งด้วย TFEX” อาทิตย์ 28 ม.ค. นี้
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผนกลยุทธ์ ปี 2567-2569 สร้างตลาดทุนที่มีคุณภาพ สู่การเติบโตที่ยั่งยืน”
“ปปง. ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมหารือกรณี MORE”
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU สร้างความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงวัย”