วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น สนับสนุนการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้าน D-Hope

เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านนาคำน้อย ม.8 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรมตามแนวคิดการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อรองรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชน และ Champ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต่อไป