วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลหนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ วัดเกาะแก้ว บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่ผู้นำ และการประดับตกแต่งผ้าและดอกไม้สด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาวะผู้นำ สร้างเสริมบุคลิกภาพ และส่งเสริมอาชีพ ทักษะฝีมือด้านการตกแต่ง การจัดดอกไม้สด การประดับผ้าตามงานพิธีต่าง ๆ แก่กลุ่มสตรีตำบลหนองบัว ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
ในการนี้ ธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ และภาวะผู้นำ ให้แก่กลุ่มสตรีตำบลหนองบัว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาวะผู้นำ จัดโดยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น