วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สำเร็จปลอดภัยทั้งคนไข้ และผู้บริการ

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ผ่าตัดคนไข้เพศชาย อายุ 55 ปี เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ด้วยอาการหกล้ม ได้รับบาดเจ็บที่สะโพกด้านซ้าย ไม่มีแผลฉีกขาด ซึ่งก่อนทำการรักษาได้ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐานก่อนการทำการผ่าตัด พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จึงได้ประชุมนัดหมายเตรียมความพร้อมทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนรับทราบแนวทางปฏิบัติงานให้ปลอดภัยสูงสุด

โดยเริ่มผ่าตัดในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.35 น. โดยทีมแพทย์ศัลยกรรมกระดูก 2 ท่านคือนพ.วุฒิชัย จุรีมาศ,นพ.ณัฐพจน์ บุษราคำ, แพทย์วิสัญญี 1 ท่าน พญ.วรัญญา ธรรมบูรณวิทย์ พร้อมทีมพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พยาบาลวิสัญญี รวม 10 ท่าน พยาบาลห้องผ่าตัด คุณวรารัตน์ สัณทิตย์ ,คุณพวงทอง พันโกฏิ ,คุณอัจฉราพร เสาะสมบูรณ์ ,คุณเสาวนีย์ ศรีพลัง ,พยาบาลวิสัญญี คุณพวงผกา ศิวินา ,คุณนพมาศ สุวรรณศรี ,คุณมยุรี อเนกแสน ,คุณพรพิมล วิชกรรม ,คุณสุพัฒน์ ศรีธัญรัตน์ หัวหน้างานจ่ายกลาง และผู้ช่วยพยาบาลคุณกมลพรรณ แสนทวีสุ


โดยการผ่าตัดครั้งนี้ ได้นำชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) ซึ่งได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจแบบมีพัดลมช่วยดูด และส่งอากาศ ใน 1 ชุด ประกอบด้วยตัวพัดลมส่งอากาศทางท่อส่งอากาศ ฮูดคลุมศีรษะ และไส้กรอง โดยพัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกผ่านตัวกรองอากาศ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นอากาศที่สะอาด แล้วจ่ายลมให้กับหน้ากากป้องกันเชื้อโรคความดันบวก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

///////////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047