วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มทร.อีสาน เปิดเทอมวันแรกการ์ดไม่ตก อธิการบดีย้ำ! พร้อมดูแลนักศึกษาเต็มที่

15 ก.ค. 2020
1471

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 วันแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเทอมนี้ อาทิเช่น การแบ่งนักศึกษาออกเป็นหลายกลุ่มเพื่อลดปริมาณจำนวนนักศึกษาในชั้นเรียน รวมถึงการขยายพื้นที่ให้เพียงพอและเป็นไปตามมาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในบางสาขาวิชามีการเรียนการสอนในพื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน สำหรับการเดินทางไปยังศูนย์การศึกษาหนองระเวียงนั้น ในเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนในการจัดรถรับ-ส่ง นักศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยได้จัดให้มีรถรับ-ส่ง ทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ซึ่งในอนาคตทางมหาวิทยาลัยจะมีการเพิ่มจำนวนรถและเพิ่มเวลาเดินรถให้มีความถี่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงที่สุด

ทั้งนี้สำหรับการเรียนการสอนในช่วงเทอมแรก มหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายกับทุกวิทยาเขตในการช่วยกันดูแลเรื่องของความปลอดภัยและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการติดต่อของโรค ซึ่งในแต่ละคณะเองก็มีมาตรการดูแลป้องกันภายใน โดยความร่วมมือของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะ ทั้งการกำชับให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะเข้าห้องเรียน รวมถึงการให้นักศึกษาเว้นระยะห่างในการนั่งเรียนด้วย ซึ่งมั่นใจอย่างยิ่งว่าการเปิดเทอมนี้จะไม่ก่อให้เกิดการระบาดซ้ำอีกแน่นอน อีกทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มกำลังครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย