วันพุธ, 28 กันยายน 2565

SRTET รับสมัครลูกจ้าง รายได้ 12,690-16,830 บาท/เดือน (สมัครทางอินเทอร์เน็ต)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครในตำแหน่งระดับผู้จัดการขึ้นไป ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ในกลุ่มสายงานปฏิบัติการและกลุ่มสายงานวิศวกรรม โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ 1 : ผู้จัดการส่วนควบคุมการเดินรถ

-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 10 ปี

-ประสบการณ์ในตำแหน่งงานบริหารที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ 2 : เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม จำนวน 2 อัตรา / อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

-ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

ตำแหน่งที่ 3 : วิศวกรแผนระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง / อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / โยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี

ตำแหน่งที่ 4 : วิศวกรระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า / อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือ เทียบเท่า

-มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) แขนงงานไฟฟ้ากำลัง

-มีประสบการณ์ในด้านการซ่อมบำรุงระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า ในระบบรถไฟฟ้า 0-3 ปี

ตำแหน่งที่ 5 : ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ / อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

ตำแหน่งที่ 6 : ช่างเทคนิคระบบอาณัติสัญญาณ / อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง – ปริญญาตรี ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ในระบบรางขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 7 : ช่างเทคนิคระบบรถตู้ไฟฟ้า / อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ระบบราง ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งที่ 8 : ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม / อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้า สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

ตำแหน่งที่ 9 : ช่างเทคนิคระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ทำงานในงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างน้อย 2 ปี

ตำแหน่งที่ 10 : ช่างเทคนิคระบบโครงสร้างพื้นฐาน / อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

-วุฒิ ปวส. ด้านการก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล ช่างเชื่อมโลหะ เทคโนโลยี อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

ตำแหน่งที่ 11 : ช่างเทคนิคแผนกระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง / อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ยานยนต์ ระบบราง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานตำแหน่งระดับผู้จัดการขึ้นไป ระดับปฏิบัติการ และลูกจ้างชั่วคราว ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.srtet.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 19-28 กรกฎาคม 2564

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กันยายน 2565
คปภ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 25000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ /17 พค.– 16 มิย. 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 208 อัตรา รับสมัครทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2565
กองทัพบกเปิดรับสมัครกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเข้าเป็น ทหารอาสาของ ทบ.จำนวน 80 อัตรา
รีบๆๆเลย/ปตท.จ้างงานคนตกงาน-เด็กจบใหม่ 2.3 หมื่นอัตรา
องค์การเภสัชกรรม การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 126 อัตรา