วันอังคาร, 5 มีนาคม 2567

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 (14 กรกฎาคม 2563) นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สาขาการทำอาหารโต๊ะจีน เพื่อส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มสตรี  ณ รพ.สต.ปอภาร   อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี  นางลัพธวรรณ  วอลช์  แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเรวัต พิพัฒน์วงศ์เจริญ ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด นายณัฐพงศ์ ศรีพูนสุข จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด นายสว่าง วีรกิจบริการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่   ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี ร่วมให้การต้อนรับ

                     นางลัพธวรรณ  วอลช์  แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  รายงานว่า  ตำบลปอภาร อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านดงเค็งน้อย หมู่2 บ้านโคกก่อง หมู่3 บ้านโคกพิลา หมู่4 บ้านเขียดเหลือง หมู่5 บ้านโคกสง่า หมู่6 บ้านปอภาร หมู่7 บ้านปอภาร หมู่8 บ้านปอภาร หมู่9 บ้านดงเค็งแสบง หมู่10 บ้านคุยมาตย์  หมู่ที่ 11 บ้านหว่านไฟหนองโศก  หมู่12  บ้านปอภาร หมู่ 13 บ้านปอภาร หมู่ที่ 14 บ้านปอภาร โดยอาชีพหลักคือ ทำนา และมีอาชีพเสริม คืองานหัตถกรรม 

                      การทำอาหารโต๊ะจีน เป็นตลาดที่เปิดกว้างมาก หาได้ทุกจังหวัดในประเทศไทย  จุดเด่นที่ทำให้คนสนใจหันมาทำธุรกิจรับจัดอาหารโต๊ะจีนอย่างแพร่หลาย สิ่งที่ทำให้ธุรกิจนี้ยืนหยัดได้ในทุกยุคทุกสมัย เนื่องด้วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ในการเตรียมความพร้อมที่จัดงานโดยเฉพาะงานที่มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก จะเห็นความสะดวกสบายที่ชัดเจน  ที่สำคัญรูปแบบการวางโต๊ะ การเดินเสิร์ฟอาหาร ช่วยทำให้งานนั้นๆมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ผู้ร่วมงาน (แขก) ทุกคนได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่ หลังจากเสร็จงานเจ้าภาพไม่มีความกังวลในเรื่องของการทำความสะอาด จัดเก็บ อุปกรณ์เครื่องครัว  เพราะผู้จัดบริการอาหารโต๊ะจีน  จะบริหารจัดการและดำเนินการให้เรียบร้อยตลอดการจัดงาน ทั้งนี้เจ้าภาพต้องคำนึงคือเลือกรูปแบบของโต๊ะจีน และเมนูอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการเท่านั้น

  สำหรับการทำอาหารโต๊ะจีน ของกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปอภาร  ประสบปัญหาการดำเนินงานหยุดชะงักชั่วคราว ซึ่งได้รับผลกระทบ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19) ทั้งนี้หวังว่าเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลาย การดำเนินการของกลุ่มสตรี การทำอาหารโต๊ะจีนจะเริ่มฟื้นตัวได้อีกครั้ง

 หลังจากนั้นคณะผู้ตรวจราชการได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหนึ่งอำเภอหนึ่งภูมิปัญญา ณ บ้านหัวหนอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้ง ให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพ ในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานต่อไป

////////////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047