วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ใส่หน้ากากอนามัย ที่ไม่ระบุ VFE ทำให้ป้องกันไวรัสไม่ได้

28 ก.ค. 2021
482

ตามที่มีข้อความแนะนำปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ใส่หน้ากากอนามัย ที่ไม่ระบุ VFE ทำให้ป้องกันไวรัสไม่ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่า หากสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ไม่ระบุ VFE เท่ากับป้องกันไวรัสไม่ได้นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า คำว่า VFE ที่พบบนบรรจุภัณฑ์ของหน้ากาก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัส (Viral Filtration Efficiency) ของหน้ากาก .ซึ่งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ อย. อนุญาตจะมีคุณสมบัติในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสที่มาพร้อมละอองฝอยของน้ำลายได้ แม้ว่าจะไม่ได้ระบุข้อมูลประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสในรูปแบบ VFE ดังนั้น ประชาชนสามารถสังเกตข้างกล่องจะระบุข้อความ Medical mask, Surgical mask หรือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และสามารถตรวจสอบรายชื่อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.ทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th .อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วเชื้อไวรัสจะมาพร้อมกับละอองฝอยของน้ำลาย หน้ากากอนามัยที่ระบุวัตถุประสงค์อื่น เช่น ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันกลิ่น แม้ว่า อย. จะไม่ได้กำกับดูแลแต่ก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทะลุผ่านของละอองฝอย และเชื้อไวรัสที่ปนมากับละอองฝอยได้เช่นเดียวกัน.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน อย. 1556.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : หน้ากากอนามัยที่ไม่ได้ระบุ VFE หรือระบุวัตถุประสงค์อื่น เช่น ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันกลิ่น ก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทะลุผ่านของละอองฝอย และเชื้อไวรัสที่ปนมากับละอองฝอยได้.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

https://www.youtube.com/watch?v=X-iVkMCzBwA
sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png