นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เผยมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลาดศรีเมืองทอง

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ตลาดศรีเมืองทอง โดยมีข้อมูลคือ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อ 40 กว่าราย และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่นได้สั่งให้มีการปิดพื้นที่บางส่วนของตลาดดังกล่าว โดยปัจจุบันยังดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก หากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาดำเนินการปิดตลาดต่อไป ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล พบว่าส่วนใหญ่ผู้ค้าในตลาดจะพักอาศัยอยู่ในตลาดและด้านหลังตลาด จะมีบางส่วนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ประสานไปยังประธานชุมชน เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เข้าไปดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข และการเยี่ยวยาเบื้องต้น ได้มอบถุงยังชีพ , หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงชุมชนอื่นๆ ทั้ง 95 ชุมชน อีกด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ห่วงใยประชาชน และขอให้ยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png