วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ชุดตรวจโควิด-19 SGTi-flex COVID-19 Ag ได้รับอนุญาตจาก อย. ไทยแล้ว

26 ก.ค. 2021
85

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลประเด็นเรื่อง ชุดตรวจโควิด-19 SGTi-flex COVID-19 Ag ได้รับอนุญาตจาก อย. ไทยแล้ว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีการโพสต์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองแบบ SGTi-flex COVID-19 Ag ได้รับอนุญาตจาก อย. สามารถซื้อมาตรวจเองได้ที่บ้าน ไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วนั้น .ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARs- CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน ชื่อ SGTi-flex COVID-19 Ag ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เผยแพร่รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARs-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ที่ได้รับอนุญาตทางเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์แล้วที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3eVknM8.ซึ่งชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARs- CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน ใช้เพื่อคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ควรได้รับการตรวจยืนยันด้วย RT-PCR และเป็นชุดตรวจที่ขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th.บทสรุปของเรื่องนี้ : ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARs- CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน ชื่อ SGTi-flex COVID-19 Ag ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข.

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png