วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

พช.เขาสวนกวาง- จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”

พช.เขาสวนกวาง- จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”/เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธีฯ ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และมีพ.ต.ท.สลาวุฒิ จันทศิลา รองผกก.สส.สภ.เขาสวนกวาง นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”
ในการนี้นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางลัคณา แพงมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมฯ
ทั้งนี้นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่น ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมประกอบด้วย
1.) กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปลูกต้นไม้มงคลต้นรวงผึ้ง ต้นตะแบก ต้นทองอุไร ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านสมุนไพร (คันนาทองคำ) ปลูก กระชาย และฟ้าทะลายโจร เพื่อสู้ภัย โควิด 19
2.) กิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลาตะเพียนและปลานิล
3.) กิจกรรมจิตอาสาปลูกแฝกและห่มดิน
4.) กิจกรรมจิตอาสาลงแขกดำนา
และได้มอบพันธุ์ไม้ให้กับครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”จำนวน 16 แปลง โดยการจัดกิจกรรมฯ อำเภอเขาสวนกวาง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

430222
430225
430230
430233
430106
430108
sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png