วันพุธ, 27 กันยายน 2566

อำเภอเปือยน้อย/จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจิตตวดี นกพระเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงครัวเรือน นางดารา สาสิทธิ์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

493044


ในโอกาสนี้ นายธีรพงศ์ ศรีจันทร์ นายอำเภอเปือยน้อย ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และนำกล่าวคำปฏิญาณ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ในการนี้นางสาวอาภร ดวงกันยา พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการระดับ อำเภอเปือยน้อย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเปือยน้อย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อ สามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และโอกาสนี้นายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอเปือยน้อย ได้กล่าวเพิ่มเติม อีกว่า “กิจกรรมเอามื้อสามัคคี เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ส่งเสริมความสามัคคี และการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านเจ้าของแปลง ที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ เผยว่า “มีความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯและเป็นจุดตัวอย่าง การเอามื้อสามัคคี ระดับอำเภอเปือยน้อย และขอขอบคุณรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และการเอามื้อสามัคคี เจ้าของแปลง กล่าวปิดท้าย
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1.) กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปลูกต้นไม้มงคลอินทะนิล ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านสมุนไพร (คันนาทองคำ) ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด เพื่อสู้ภัย โควิด 19
2.) กิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลา
3.) กิจกรรมจิตอาสาปลูกแฝกและห่มดิน
4.) กิจกรรมจิตอาสาทำแซนวิสปลา
5.) กิจกรรมจิตอาสาทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ อำเภอเปือยน้อย ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

493048
493049
sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png