วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน 100 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป(สมัครออนไลน์)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานขับเรือ พนักงาน รปภ. และคนชำนาญงาน จำนวน 100 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กำหนด

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

-สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษา หรือ เทียบเท่า

-ผู้สมัคร หรือ บิดา มารดา จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร

รูปแบบการจ้างงาน

-สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และพิจารณาต่อสัญญาตามความจำเป็นของงาน

ตำแหน่งที่ 1 : พนักงานขับเครื่องจักรกล

-เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร

-มีใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเครื่องจักรกล

-หน่วยงานนี่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ : สำนักงานกลางจังหวัดนนทบุรี / กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง / โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ จังหวัดขอนแก่น / ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ จังหวัดกระบี่

ตำแหน่งที่ 2 : พนักงานขับรถ

-มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป

-หน่วยงานนี่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ :  กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง / เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี / เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

ตำแหน่งที่ 3 : พนักงานขับเรือ

-เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่สมัคร

-มีใบประกาศนียบัตรนายท้ายกลลำน้ำชั้นสองขึ้นไป

-หน่วยงานนี่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ : เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งที่ 4 : พนักงาน รปภ.

-ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

-ผู้สมัครที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

-หากมีความสามารถในการขับรถ และมีใบอนุญาตขับรถ หรือ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

-หน่วยงานนี่ปฏิบัติงานเป็นการประจำภาคกลาง : สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี / กฟผ.สำนักงานไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี / โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ / โรงงานไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-หน่วยงานนี่ปฏิบัติงานเป็นการประจำภาคเหนือ : เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก / เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

-หน่วยงานนี่ปฏิบัติงานเป็นการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โรงไฟฟ้า จังหวัดขอนแก่น / เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น / เขื่อน จังหวัดอุบลราชธานี / เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ / เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ / โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

-หน่วยงานนี่ปฏิบัติงานเป็นการประจำภาคใต้ : โรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ / โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา / เขื่อนรัชชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี / เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

ตำแหน่งที่ 5 : คนชำนาญงาน

-เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึวันที่สมัคร

-มีความรู้ความสามารถ หรือ ประสบการณ์ในงานที่กำหนด

-หน่วยงานนี่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ : กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ผุ้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 100 อัตรา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้น www.egat.co.th ได้ในวันที่ 17-31 สิงหาคม 2564 หรือสอบถามได้ที่ 094-242-2607 และ 062-775-8240

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png