วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้วิชาชีพตลาดทุนในโครงการ “New Breed Financial Professional”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยผลโครงการ “New Breed Financial Professional” ส่งเสริมความรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่สนใจวิชาชีพตลาดทุน มีผู้สมัครร่วมโครงการกว่า 3,200 คน จาก 105 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้หลักสูตร e-Learning และ e-Book เพื่อเตรียมสอบหลักสูตร AISA (Accredited Investment and Securities Analyst) ซึ่งเป็นคุณวุฒิใหม่ระดับ Foundation ก่อนต่อยอดสู่ CISA และมี 800 คนเข้าร่วมทดสอบเพื่อคัดเลือกรับทุนสอบหลักสูตร AISA เมื่อ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดสอบออนไลน์เต็มรูปแบบครั้งแรก เดินหน้าเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่วิชาชีพตลาดทุน สถาบันการศึกษาที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/newbreed

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png