วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ขอนแก่นเปิดฮอตพิเทลเพิ่มใจกลางเมือง รับมือภาวะผู้ป่วยล้นเตียง พร้อมโยกศูนย์บริจาคโลหิตไปที่ ศาลากลางจังหวัดเพื่อความปลอดภัย


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ก.ค.2564 ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมโฆษะ พร้อมด้วย นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.ราชพฤกษ์ และนายชาญณรงค์ บุริสตระกุล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น นำทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าทำการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายของการจัดตั้งฮอตพิเทล ในความร่วมมือระหว่าง รพ.ราชพฤกษ์ และ โรงแรมโฆษะ โดยการสนับสนุนผลักดันของหอการค้า จ.ขอนแก่น ในการให้บริการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการหรือแพทย์วินิจฉัยให้สามารถสู่การรักษาของฮอตพิเทล

https://bpicc.cc/i/jmMNlw

โดยคณะฯได้ตรวจสอบส่วนการจัดตั้งฮอตพิเทล ที่ได้มีการแยกส่วนออกจากส่วนหน้าของโรงแรม เพื่อให้รถพยาบาลสามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาในจุดที่กำหนด โดยที่ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อมาจาก รพ.ราชพฤกษ์ และรายงานตัวกับทีมแพทย์ และพยาบาล ประจำฮอตพิเทล ก่อนที่จะเข้าสุ่ห้องพัก ซึ่งภายในจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามที่กระทรวงสาะรณสุขกำหนด และจะต้องรายงานผลการตรวจร่างกายให้กับทีมแพทย์ได้รับทราบตามเวลาที่กำหนด ซึ่ง รพ.ราชพฤกษ์ ได้จัดทำคู่มือและขั้นตอนการรายงานผ่านระบบไลน์และระบบวิดีโอคอล ตามการรักษาของทีมแพทย์อย่างเข้มงวด โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบฮอตพิเทลเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งการห้ามไม่ให้ผู้ป่วยออกจากห้องหรือออกไปที่บริเวณระเบียงโดยเด็ดขาด

https://bpicc.cc/i/jmMSC4


นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมโฆษะ กล่าวว่า ฮอตพิเทลโรงแรมโฆษะ จะเริ่มรับผู้ป่วยจาก รพ.ราชพฤกษ์ ตั้งแต่วันนี้ตามแผนการส่งต่อผู้ป่วยตามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งขณะนี้การจัดเตรียมห้องต่างๆพร้อมแล้ว มีการปูผ้ายางบนพื้นทางเดิน มีการติดพลาสติดบริเวณลิฟต์ การจัดต้องห้องตรวจพิเศษของทีมแพทย์ ในกระบวนการการรักษา การจัดจุดจอดรถพยาบาล การกำหนดทางเดินของผู้ป่วยและทีมแพทย์ เพื่อลดการสัมผัสโดยตรง มีการจัดรูปแบบห้องให้สามารถรับผู้ป่วยได้ห้องละ 1 คน หรือ 2 คนหรือตามที่แพทย์กำหนดหากมาเป็นแบบคอบครัว รวมไปถึงการจัดที่วางสิ่งของ และขยะติดเชื้อไว้ที่หน้าห้องพักเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหาร ยา และการกำจัดขยะติดเชื้อได้ตามเวลาที่กำหนด ขณะเดียวกันจากการจัดตั้งฮอตพิเทลดังกล่าวทำให้ต้องมีการย้ายจุดรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ออกจากพื้นทีโรงแรมไปที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อให้การรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติเช่นกัน

https://bpicc.cc/i/jmMCge

“ ในระยะที่ 1 ได้เปิดฮอตพิเทล 60 ห้อง โดยแยกชั้น 4-5-6 ไว้สำหรับการจัดทำฮอตพิเทลโดยเฉพาะ ซึ่งอาคารที่ใช้บริการ รพ.สนามแยกขาดออกจากส่วนอาคารห้องประชุม และอาคารต่างๆของโรงแรม ซึ่งถูกปิดกั้นด้วยผนัง ไอโซวอล มีการกำหนด ทางเข้า-ออกและลิฟต์แยกจากกันโดยเด็ดขาด ขณะที่ชั้น 1 ด้านหน้าจุดแรกรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วน รพ.สนาม ซึ่งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน จะมาประจำที่ รพ.สนาม ตลอดทั้ง 24 ชม. โดยมีทางเข้าทางออกแยกส่วนออกจากทางเข้าออกพนักงานโรงแรม และผู้ป่วยออกจากกัน ขณะที่การกำจัดขยะติดเชื้อ การซักผ้า และการกำจัดขยะต่างๆนั้น ทีม รพ.สนาม จะดำเนินการทั้งหมด”

https://bpicc.cc/i/jmMHRJ

นายชาติชาย กล่าวต่ออีกว่า ในระยะที่ 1 ได้พิจารณาห้องพัก 60 ห้องสำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น และหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นและมีภาวะผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้น และเตียงรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลักมีไม่เพียงพอ ก็จะมีการพิจารณาเปิดฮอตพิเทล ระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีก จำนวน 120 ห้องเพื่อทีจะแบ่งเบาภาระหน่วยงานของรัฐ ตามกำลังที่โรงแรมจะสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์กลับมารเป็นปกติ โรงแรมก็จะยังดำเนินธุรกิจโรงแรมต่อไป และจะมีการทำความสะอาดรวมไปถึงการกำจัดเชื้อโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แต่ในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมมือกัน และฝ่าวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไปด้วยกัน

https://bpicc.cc/i/jmMPQM
sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png