วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

พช.หนองเรือ จัดเวทีคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโนนทัน (กพสต.)

พช.หนองเรือ จัดเวทีคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโนนทัน (กพสต.)/เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นางวารุณี ทองสุขแก้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) ตำบลบ้านเม็ง โดยยึดแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กลุ่มเป้าหมาย 28 คน ได้แก่ ประธานและเลขาฯ ซึ่งเป็นผู้แทน กพสม. จาก 14 หมู่บ้านๆละ 2 คน เข้าร่วมจัดเวที

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png