วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

พช.หนองเรือ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช.”

พช.หนองเรือ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี/เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่แปลงนายสมนึก สิงทา บ้านหนองไผ่ ม.1 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น นางจารุวรรณ นามวิชา ปลัดอำเภอหนองเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช.” นางสาวพิมพัชญา สิมลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กล่าวรายงาน โดยมีนายธีรยุทธ หล้าทุม ครู กศน.ต.กุดกว้าง, ผู้ใหญ่บ้าน ,ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.), นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมกันเอามื้อสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผลสู่หมู่บ้านชุมชน ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564
2.ฐานปลูกหญ้าแฝก, ตะไคร้
3.ปลูกป่าห่มดิน
4.ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
พร้อมนี้มีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของ โรคติดต่ออันตรายในท้องที่ จังหวัดขอนแก่น

44655BF5 66E0 47C4 BC57 EB9A2AD83C74
FF9D221F 4B13 4B11 91BF 3F586B8DF749
B03D3FA5 C295 4864 BAE9 3459790CAD6A
79872805 0634 40BF B614 C93876FFF4C3
sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png