วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมด่วนอนุมัติงบ20ล้านบาทสั่งซื้อวัคซีน Moderna 15300โดสจากสภากาชาดไทย

อบจ.ประชุมด่วนกรรมการยุทธศาสตร์/คณะผู้บริหาร/ผอ.กองและจนท.ทุกภาคส่วนขอมติเพื่อจัดสรรเงินซื้อวัคซีน ซึ่งที่ประชุมสรุปมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการอนุมัติงบ20ล้านบาทสั่งซื้อวัคซีนซื้อวัคซีน Moderna 15300 โดส จากสภากาชาดไทย เพื่อสมทบฉีดคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้กับคนร้อยเอ็ด นายก อบจ.ยืนยันให้ทุกคนมั่นใจว่า การจัดสรรเงินซื้อวัคซีนเพื่อประชาชน ได้มีการกันเงินเพื่อสำรองเงินเดือนข้าราชการในสังกัด และเงินร้อยละ 10 สำหรับรับมือภัยพิบัติต่างๆของประชาชนไว้แล้ว โดยไม่กระทบต่อการทำงานของ อบจ.

นายเอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เรียกประชุมเร่งด่วน ตามมาตรการเร่งด่วน ตามหนังสือของ สภากาชาดไทยแจ้งให้ อบจ.ร้อยเอ็ด  ทำการสั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ตามกำลัง จัดซื้อ ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมาฉีดบริการให้ประชาชน กลุ่มเสี่ยงที่ เปราะบาง เด็ก และ ผู้สูงอายุ  ฟรี ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชน

นายก อบจ เชิญประชุมด่วน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ /คณะผู้บริหาร/ทุกผอ.กอง และจนท.คลัง ทุกภาคส่วนขอมติเพื่อจัดสรรเงินซื้อวัคซีน ซึ่งที่ประชุมสรุปมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการอนุมัติงบ 20 ล้านบาท ที่สามารถใช้ได้ สั่งซื้อวัคซีนซื้อวัคซีน Moderna 15300 โดส จากสภากาชาดไทย เพื่อสมทบฉีดคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้กับคนร้อยเอ็ด

นายก อบจ.กล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ใช้เงินส่วนหนึ่ง ที่เป็นไปตามหลักการใช้จ่ายเงินจากเงินสะสม  จำนวน 108 ล้านบาท ที่มีการกันไว้ เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือน ข้าราชการ 3 เดือน  45 ล้านบาท และกันเงินไว้สำหรับรับมือภัยพิบัติ ต่างๆ อีกร้อยละ  10  ไว้แล้ว เพื่อให้การปฎิบัติ งานสามารถก้าวต่อไปได้ โดยไม่ประทบต่อการปฎิบัติงาน หลังการจัดสรรเงินมาใช้ เพื่อซื้อวัคซีนเข็มแรก ฉีดเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชน ให้กับประชาชน ร่วมกับทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดที่มี ผวจ.เป็นประธาน และ สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขาฯ  โดยมั่นใจการจัดงบช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว  จะไม่กระทบต่อการทำงานของ อบจ.ต่อการบริการประชาชนในด้านอื่นแน่นอน เพราะอีกไม่กี่เดือน ก็จะสามารรถจัดสรรงบประมาณใหม่เข้ามาใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่ติดขัดแล้ว

/////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047