วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผบ.มทบ.27 มอบรางวัลตัดสินการประกวดการตั้งชื่อบทเพลงรักชาติ

     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณด้านหน้า บก.มทบ.27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานมอบรางวัลตัดสินการประกวดการตั้งชื่อบทเพลงรักชาติ  จำนวนทั้งสิ้น 3  บทเพลง มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งหมด 21 คน  ตามที่ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27  ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพล ครอบครัวกำลังพล และประชาชนทั่วไป“ร่วมประกวด การตั้งชื่อบทเพลงรักชาติ” เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เสียสละปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ในห้วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 3  บทเพลงซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 27ได้เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมการประกวด ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 โดยคณะกรรมการได้ประชุมตัดสินการตั้งชื่อบทเพลงที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับเนื้อหาของบทเพลง โดยมีรางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ บทเพลงละ 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บทเพลงละ 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เสื้อโปโลสีเหลืองรูปหอโหวด บทเพลงละ 5 รางวัล

ผลการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการ มณฑลทหารบกที่ 27  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการตั้งชื่อบทเพลง ดังนี้ บทเพลงที่ 1 ชื่อบทเพลง “แทนคุณแผ่นดิน ชีวินเพื่อแม่”   โดย ร้อยโท พันกรณ์  สุวรรณศรีเพลง บทเพลงที่ 2 ชื่อบทเพลง “บอกต่อกันไป”   โดย อาจารย์คิด จิรดากุล  บทเพลงที่ 3  ชื่อบทเพลง “ไทยรวมใจสู้ภัยโควิด”   โดย จ่าสิบเอก เวียงชัย แก้ววรรณา ทั้ง 3 บทเพลง คำร้อง/ทำนองโดย : อ.คิด จินดากุล   เรียบเรียงเสียงประสาน : หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 2 ควบคุมและอำนวยการผลิตโดย : มณฑลทหารบกที่ 27      ขับร้องโดย นายธนวัฒน์ บุญยุทธ  นางสาวสุพรรณษา ฤทธิ์มนตรี   สังกัดหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27

*****ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่า มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ทำบทเพลง ขึ้นมาทั้ง 3 บทเพลงก็ได้เล็งเห็นในเนื้อหาในบทเพลงที่มีความหมายที่ดีมากๆ จึงอยากจะให้มีส่วนร่วมของกำลังพล ครอบครัวกำลังพล พี่น้องประชาชนทั่วไป จึงได้ทำการ ประกวด การตั้งชื่อบทเพลงทั้ง 3 บทเพลง และในวันนี้ก็มีการสิ้นสุดในการ ส่งเข้าประกวดและมีการเสนอชื่อผู้ที่ชนะเลิศ ซึ่งเนื้อหาบทเพลงที่ 1 ชื่อบทเพลง  “แทนคุณแผ่นดิน ชีวินเพื่อแม่” เป็นการรณรงค์ให้มีการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเพื่อให้ทหารที่เข้ามาเป็นอยู่ที่กองประจำการมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และเพื่อประชาชน  บทเพลงที่ 2 ชื่อบทเพลง “บอกต่อกันไป”   ก็จะให้ตรงตามสถานการณ์ในช่วงนี้มี covid 19 เข้ามาจึงอยากจะสร้างแรงบันดาลใจส่งกำลังใจไปถึงผู้ปฏิบัติและผู้ที่อยู่ในสภาวะ ลำบาก เราจึง ต้องช่วยกัน เพื่อที่จะก้าวผ่านไปให้ได้ บทเพลงที่ 3  ชื่อบทเพลง “ไทยรวมใจสู้ภัยโควิด” เป็นการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้ไปฉีดวัคซีนในการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายเราต้านเชื้อไวรัสที่เข้าไปในร่างกายเรา จากหนักให้เป็นเบา จึงอยากให้พี่น้องประชาชนไปฉีดวัคซีนทุกคน   และได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และกล่าวขอบคุณผู้ที่ร่วมส่งชื่อบทเพลงเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย

////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047