สังคมดีมีน้ำใจ/กลุ่มบริษัทเบญจจินดาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเบญจรงคกุล และกลุ่มบริษัทเบญจจินดา จัดโครงการ “ปลูกสร้างสรรค์ สร้างพลังให้แผ่นดิน” สนับสนุนโรงเรียนทั่วประเทศสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย  มอบผลิตภัณฑ์บำรุงดินและพืชชีวภาพ 

มูลนิธิเบญจรงคกุล และกลุ่มบริษัทเบญจจินดา จัดโครงการ  “ปลูกสร้างสรรค์ สร้างพลังให้แผ่นดิน” โดย คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร ผู้แทนมูลนิธิเบญจรงคกุล และกลุ่มบริษัทเบญจจินดา มอบผลิตภัณฑ์บำรุงดินและพืชชีวภาพ มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 46 แห่ง เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย สร้างสรรค์การเกษตรที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png