วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขาย JTS”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขาย JTS

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท  จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (JTS) เนื่องจากสภาพการซื้อขายปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างมากด้วย P/E และ P/BV สูงที่ 895 เท่า และ 40 เท่าตามลำดับ แม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงหากสภาพการซื้อขายผันผวน โดยให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ JTS อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบันหลักทรัพย์ JTS อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 คือ ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ JTS และห้ามสมาชิกคำนวณ JTS เป็นวงเงินซื้อขายในทุกประเภทบัญชี มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสภาพการซื้อขายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยราคาปิดที่ระดับสูงสุด (New high) ที่ 58.25 บาท (+20.73%) สวนภาวะตลาดโดยรวม แม้ในช่วงดังกล่าว JTS อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1

“SET…Make it Work for Everyone”

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png