วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการและทีมที่ปรึกษาบริษัท ขอนแก่นโอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

พช.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการและทีมที่ปรึกษาบริษัท ขอนแก่นโอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด/วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการและทีมที่ปรึกษา บริษัท ขอนแก่นโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด ณ โรงแรมลาวิลล่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำ Workshop Marketing Strategy Plan 2ืnd 2021- New Normal และเพื่อ วางแผนจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยยังคงยึดโยงกับภารกิจหลักของการบริหารศูนย์ฯในการช่วยด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าโอทอปในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค COVID -19 ย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากาก อนามัย การล้างมือด้วย้จลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างตาม มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png