การศึกษา » กอช. ร่วมกับ สพฐ. ชวนเยาวชนนักพูด ส่งผลงานเข้าประกวดสุนทรพจน์ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ชิงทุนการศึกษารางวัลรวมกว่า 30,000 บาท

กอช. ร่วมกับ สพฐ. ชวนเยาวชนนักพูด ส่งผลงานเข้าประกวดสุนทรพจน์ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ชิงทุนการศึกษารางวัลรวมกว่า 30,000 บาท

17 กรกฎาคม 2021
67   0

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อชิงทุนการศึกษารางวัลรวมกว่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อชิงทุนการศึกษารางวัลรวมกว่า 30,000 บาท โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อายุ 15 ปีขึ้นไป ได้เข้าใจการวางแผนการออมเงินในอนาคตตั้งแต่ในวัยเรียน และเห็นถึงประโยชน์ระยะยาวของการออมเงินเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยคุณค่าการสื่อสาร และร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ตลอดไป สำหรับผู้ที่สนใจสามรถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงาน โดยจะต้องเป็นสมาชิก กอช. ซึ่งผู้เข้าประกวดจะต้องส่งคลิปวิดีโอการกล่าวสุนทรพจน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที พร้อมบทสุนทรพจน์ ความยาวไม่เกิน ๒ หน้าขนาด A4 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งใบสมัคร พร้อมผลงานคลิปวิดีโอและบทสุนทรพจน์ ทางอีเมล nsfspeech@nsf.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และสถาบันการศึกษาที่มีผลงานส่งเข้าประกวดจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้วย ศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-049-9000

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png