จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

   วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เกาะบึงพลาญ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2564

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ ตะละภัฏ พระราชสมภพเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 จากการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ทรงริเริ่มงานพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อประชาชนที่ยากจนด้อยโอกาส ทรงยึดมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ได้พระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่มูลนิธิและองค์การกุศลต่าง ๆ ตามกำลังพระราชทรัพย์ ทั้งยังได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข เสื้อผ้า และอาหาร ผ่านเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามแก่พระองค์ว่า “แม่ฟ้าหลวง” ด้วยเสด็จมาจากฟากฟ้าเพื่อมาปัดเป่าทุกข์แก่ราษฎร

          สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระอาการทางพระหทัยกำเริบและทรงเหนื่อยอ่อน คณะแพทย์ถวายการรักษาเบื้องต้นที่วังสระปทุม จนกระทั่งวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2538 จึงเชิญเสด็จพระราชดำเนินเข้าประทับรักษาพระองค์ ณ ตึก 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช และในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 พระองค์ได้เสด็จสวรรคต รวมพระชนมายุ 94 พรรษา 

   ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และเกาะกลางบึงพลาญ จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047