วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2564

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ รัฐบาลนำน้ำเปล่ามาฉีดแทนวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน

14 ก.ค. 2021
78

ตามที่มีข้อความส่งต่อในประเด็นเรื่องรัฐบาลนำน้ำเปล่ามาฉีดแทนวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.จากกรณีการแชร์ข่าวสาร ที่มีข้อความระบุว่ารัฐบาลนำน้ำเปล่ามาฉีดแทนวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่มีมูลของความจริงเลย ไม่มีการนำน้ำเปล่ามาฉีดให้กับประชาชนตามที่กล่าวอ้าง เพราะการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนนั้น มีข้อมูลและผลการฉีด ทั้งสถานพยาบาลที่ฉีด เลขล็อตวัคซีนที่ฉีดในระบบหมอพร้อม แจ้งกับประชาชนหลังฉีดทุกครั้ง ทุกราย รวมถึงมีรายงานประกาศในศูนย์ข้อมูลของศบค. ที่ตรวจสอบได้จริงอยู่แล้ว.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th หรือโทร. 1422.บทสรุปของเรื่องนี้คือ: ไม่มีการนำน้ำเปล่ามาฉีดให้กับประชาชนตามที่กล่าวอ้าง เพราะการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนนั้น มีข้อมูลและผลการฉีด ทั้งสถานพยาบาลที่ฉีด เลขล็อตวัคซีนที่ฉีดในระบบหมอพร้อม แจ้งกับประชาชนหลังฉีดทุกครั้ง ทุกราย รวมถึงมีรายงานประกาศในศูนย์ข้อมูลของศบค. ที่ตรวจสอบได้จริงอยู่แล้ว.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png