วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2564

อย่าเสี่ยง! ซื้อใบขับขี่ออนไลน์

13 ก.ค. 2021
49

แม้จะอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกก็ไม่มีนโยบายให้ประชาชนซื้อใบขับขี่ออนไลน์ โดยประชาชนต้องไปติดต่อขอทำ หรือรับใบอนุญาตขับขี่กับนายทะเบียนแห่งท้องที่ ที่ตนมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ หรือหน่วยงานกรมการขนส่ง, สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่, สำนักงานขนส่งจังหวัด, สำนักงานขนส่งสาขา หรือ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด หรือจองคิว ดำเนินตามข้อกำหนดที่กรมการขนส่งทางบกประกาศเท่านั้น.โดยความเสี่ยงที่ต้องเจอเมื่อซื้อใบขับขี่ออนไลน์1. หลอกให้โอนเงิน และไม่ได้อะไรกลับมาเลย2. หลอกให้โอนเงิน และได้ใบอนุญาตขับขี่ปลอม3. หลอกให้โอนเงิน และถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคล.ซึ่งการใช้ใบขับขี่ปลอมมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการมีโทษจำคุก 6 เดือน – 5 ปี ปรับ 1,000 – 10,000 บาท.หากพบการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 15584 หรือ www.dlt.go.th.

ที่มา : กระทรวงยุติธรรม

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png