วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2564

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ เว็บไซต์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนงานต่างชาติ รอบใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

13 ก.ค. 2021
51

ตามที่มีข้อมูลแนะนำถึงประเด็นเรื่อง เว็บไซต์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนงานต่างชาติ รอบใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีการส่งต่อข้อมูลลิงก์เว็บไซต์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนงานต่างชาติ และชาวพม่า ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทางศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำ .เนื่องจากเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดังกล่าว ได้ปิดรับลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา .โดยมียอดผู้ลงทะเบียนกว่า 600,000 ราย ซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทยอยส่งข้อความ SMS เพื่อแจ้งวัน-เวลานัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามลำดับการลงทะเบียน ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่แต่อย่างใด.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถติดตามได้ที่ www.cra.ac.th หรือโทร 02 5766100.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำ เนื่องจากเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดังกล่าว ได้ปิดรับลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่แต่อย่างใด.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png