ส.ป.ก. รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค จาก บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

ส.ป.ก. รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค จาก บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด/เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รับมอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค จาก บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์ สำหรับฆ่าไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงผลิตภัณฑ์ล้างจาน ณ บริเวณโรงอาหารสวัสดิการ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png